Hvem bør få kulturpris og stipend i Viken?

Viken fylkeskommune deler ut Utviklingsstipend kultur, Årets fylkeskunstner 2021 og Viken fylkeskulturpris 2020. Frist for forslag til fylkeskulturpris og søknadsfrister for stipendene er 1. februar.Klikk for stort bildeTonje Kristensen Morten Brakestad

Fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen håper på mange søknader på stipendene og nominasjoner til hvem som skal motta Viken fylkeskommunes første fylkeskulturpris.

– Priser og stipender innen kunst og kultur skal gi inspirasjon og mulighet for utvikling. Samtidig gir de anerkjennelse og oppmerksomhet som kan være med å styrke de som blir tildelt enten utviklingsstipend, arbeidsstipendet Årets fylkeskunstner eller fylkeskulturprisen, sier Tonje Kristensen.

Årets fylkeskunstner

Årets fylkeskunstner 2021 er et arbeidsstipend på 175 000 kroner. Kunstnere innen alle sjangre kan søke, men kun etablerte og anerkjente kunstnere vil komme i betraktning.

Søkeren må ha minst 50 prosent av sin årsinntekt fra kunstnerisk virksomhet og må ha bostedsadresse i Viken.

Søknadsfrist 1. februar.

Her finner du full utlysningstekst og søknadskjema på Årets fylkeskunstner 2021

Viken fylkeskulturpris 2020.

Viken fylkeskommune skal dele ut fylkeskulturprisen 2020. Prisen er på 50 000 kroner.

Kulturprisen er en markering av fremragende kulturarbeid, som har betydning for hele fylket, eller som gjør Viken kjent på en positiv måte nasjonalt eller internasjonalt. Kulturprisen skal gå uavkortet til en person eller til en bestemt gruppe.

Det gis ikke adgang til å søke om prisen, kun til å fremme forslag om kandidater.

Forslag må sendes innen 1. februar.

Forslag må begrunnes. Kandidater til prisen skal være bosatt og/eller ha sitt virke i Viken.

Du finner mer informasjon og forslagsskjema på Viken fylkeskulturpris 2020.

Utviklingsstipend kultur

Viken fylkeskommune skal dele ut to Utviklingsstipend kultur. Hver av de på 50 000 kroner. Stipendene skal gi inspirasjon og mulighet til å kunne uttrykke, eksponere og videreutvikle seg innen ulike kunst- og kulturuttrykk. Søkere til stipendier skal være bosatt og/ eller ha sitt virke i Viken.

Søknadsfrist 1. februar.

Det kan søkes om gjennomføring av spesielle tiltak, studier, reiser og prosjekter. Søknaden skal inneholde en konkret plan for bruk av stipendiet.

Du finner full utlysningstekst og søknadskjema på Utviklingsstipend kultur

Til toppen