Hyller livslang aktivitetsglede

Fysisk aktivitet er viktig for både helse og trivsel. Viken idrettskrets spiller en sentral rolle i det arbeidet, mener fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil.VIKTIG AKTIVITET: - Alle typer fysisk aktivitet er viktig, mener fylkesråd Annette Lindahl Raakil. Her på konferansen Livsløpet 9. juni. Pål Vikesland / Viken fylkeskommune    

 

   

– Samarbeid er viktig skal vi lykkes med å nå målene for Viken-samfunnet. Her er samarbeid med kommuner og ikke minst med frivillige organisasjoner svært viktig. Viken idrettskrets har tatt en viktig rolle i samfunnsutviklingen og bidrar på mange områder, sa Lindahl Raakil da hun åpnet konferansen Livsløpet i Fredrikstad 9. juni.

Hun har også det politiske ansvaret for folkehelsearbeidet i Viken fylkeskommune.   

Viktig for alle aldre

Livsløpet går over to dager, og er et samarbeid mellom Viken idrettskrets, Viken fylkeskommune og Sparebankstiftelsen. Konferansen handler om å skape livslang idretts- og aktivitetsglede.

En rekke foredragsholdere fra blant annet frivilligheten, idrettslivet, forskningen, barnehager og skoleverket skal gi innsikt og kunnskap om hvordan de jobber med helsefremmende aktiviteter bevegelse- og aktivitet for både store og små.

Alle typer fysisk aktivitet er viktig. Barn er mest aktive, ungdom og voksne er mindre aktive.

VERDIFULLT: Aktivt friluftsliv styrker folkehelsa. Katrine Lunke – For lite fysisk aktivitet, spesielt i kombinasjon med for mye stillesitting, øker risikoen mange sykdommer. Dette er godt dokumentert. Derfor blir det i alle aldre viktig å redusere tida vi bruker på stillesittende aktivitet og øke tiden vi bruker på fysisk aktivitet i alle former, mener Lindahl Raakil. 

I talen sin viste hun at Viken fylkeskommunes har godt samarbeid med kommunen og idretten blant annet gjennom prosjektene Aktiv på dagtid og Røre-prosjektet, som nettopp bygger på kunnskapen om at god helse gir bedre læring.

Over 100 skoler har hittil mottatt midler fra RØRE-prosjektet.  

Kropp og psyke henger sammen

Fylkesrådet ønsker at livskvaliteten i Viken skal øke og at frivillige og ideelle organisasjoner skal ta en enda mer aktiv rolle i folkehelsearbeidet.

 – Kropp og psyke henger sammen og det er viktig med et samfunn der sosiale nettverk og aktiviteter på tvers av alder kan bidra til å forebygge sykdom og behov for offentlig hjelp, sa Lindahl Raakil.

Les mer om konferansen Livsløpet her

Til toppen