I dag, 8. juli, er gang- og sykkelveien i Rælingen klar for bruk

Viken fylkeskommune har bygd 2180 meter gang- og sykkelvei langs fv. 120, som gjør at det nå er sammenhengende gang- og sykkelveinett mellom Lillestrøm og Tomter i Rælingen. Gang- og sykkelveien skulle egentlig vært klar først til høsten, men ble ferdigstilt to måneder tidligere enn antatt.

På bildet: Fra venstre Dagfinn Sivertsen, Silvia Krogh, Sveinung Holm, Eva Granerud og Tor Eilert Navestad - Klikk for stort bildeGang- og sykkelvei i Rælingen ble åpnet for myke trafikanter i dag, 8. juli. Ole Kristian Krogh   

Da fylkesråd for distrikt og fylkesvei i Viken fylkeskommune, Olav Skinnes, besøkte prosjektet i juni, uttalte han at det nå blir tryggere for skolebarn og alle andre myke trafikanter langs fylkesveien.
– Dette er et prosjekt som har hatt høy prioritet i Viken, sa fylkesråden, som var svært fornøyd med både veien og fremdriften i prosjektet.

Prosjektleder Ole Kristian Krogh i Viken fylkeskommune er meget fornøyd med både fremdriften og gjennomføringen, og på vegne av fylkeskommunen takker han entreprenøren for et godt samarbeid.

Fakta om prosjektet:

 • 2180 meter gang- og sykkelvei langs fv. 120 Nedre Rælingsveg fra Hektnersletta til Grinitaje.
 • Total kostnadsramme: 76,1 millioner kroner. Sluttsummen blir rundt 69 millioner kroner.
 • Sluttoppgjøret gjenstår, derfor er ikke alle kostnader synlige per dags dato.
 • Statens vegvesen og Rælingen kommune utarbeidet reguleringsplanen – vedtatt høsten 2017.
 • 1. januar 2020 ble prosjektet overtatt av Viken fylkeskommune i forbindelse med regionreformen.
 • Entreprenør for prosjektet: Peab Anlegg AS.
 • Prosjektet er en del av «Trygging av skolevei» i tidligere Akershus fylkeskommune
 • Strekningen ble høyt prioritert av Rælingen kommune.
 • Anleggsstart: mars 2019.
 • Ferdig: 8. juli 2020.

I tillegg til å bygge gang- og sykkelvei har vi:

 • skiftet bekkekulvert (rør) i Ramstadbekken, nå dimensjonert for 200-årsflom
 • bygd ny vannledning for Rælingen kommune på deler av strekningen
 • installert ny veibelysning
 • oppgradert bussholdeplasser

Organisasjon Viken

Prosjektleder: Ole Kristian Krogh
Byggeleder: Silvia Krogh
Kontrollingeniør: Dagfinn Sivertsen

Peab

Prosjektleder: Tor Eilert Navestad
Anleggsleder: Sveinung Holm

Til toppen