I høst tar de nye fylkenes regionale planer form

Arbeidet med de regionale plangrunnlagene for nye Akershus, Buskerud og Østfold fortsetter. I løpet av høsten tas flere steg i prosessen.Fylkesråd og samfunnsplansjef foran fullsatt konferansesal - Klikk for stort bildeAnnette Lindahl Raakil, fylkesråd for plan, klima og miljø, og Espen Nedland Hansen, samfunnsplanleggingssjef i Viken fylkeskommune, ønsket kommunene fra hele fylket velkommen til Plantreff 2022. Gry N. Løvhaugen, Viken fylkeskommune     

– Det er mye som skal skje framover, og det blir en travel høst. Men vi har fått en god retning på arbeidet sammen med aktører fra hele Viken-samfunnet, så jeg er trygg på at vi skal komme i mål, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil i Viken fylkeskommune.

Fylkestinget i Viken har vedtatt at nye regionale planer kan danne fundamentet når Akershus, Buskerud og Østfold igjen etableres fra 1. januar 2024. Men det er de nye fylkeskommunene selv som må vedta de regionale planene.

Arbeidet med å legge dette fundamentet er i gang, og i løpet av høsten tas det flere steg i prosessen. 

Bred medvirkning

Tidligere denne måneden åpnet fylkesråd Lindahl Raakil fylkeskommunens plantreff, hvor samfunnsplanleggere fra samtlige kommuner i Viken var til stede. Her sto ny regional plan for areal og mobilitet på dagsorden.

– Det er veldig gledelig og viktig at kommunene er så engasjerte i arbeidet. De er helt sentrale i utviklingen av en bærekraftig region, og mange av tiltakene vil iverksettes på kommunenivå, sier Annette Lindahl Raakil.

To damer i munter diskusjon - Klikk for stort bilde- Det er viktig for oss å delta i drøftingene rundt de nye regionale planene. Det har mye å si for hvordan vi skal ta disse høyst aktuelle temaene inn i våre kommunale planer, sier Eldbjørg A. Henriksen, fagleder reguleringsplaner, Lier kommune (til venstre). Anja Elind, enhetsleder for plan, bygg og geodata i Moss kommune, understreker at det er veldig positivt at fylkeskommunen legger til rette for at planleggere fra flere kommuner kan møtes og drøfte felles utfordringer for hele regionen. Gry N. Løvhaugen, Viken fylkeskommune     Denne uken møttes programstyret for de regionale planene for å gjøre opp status for arbeidet så langt, og for veien videre. De jobbet blant annet med strategier for samfunnsutviklingen. 

Programstyret består av representanter for ulike deler av Viken-samfunnet, som NHO, LO, Statsforvalteren, frivilligheten, kultursektoren, akademia og flere kommuner.

31. oktober møtes så aktører fra hele Viken-samfunnet til strategisk forum i Fredrikstad for å jobbe konkret med en rekke utfordringer i planarbeidet. 

Sluttføres høsten 2023

– Vi skal i fellesskap bruke de neste månedene godt, slik at de nye fylkestingene får et så solid og godt plangrunnlag som mulig å ta stilling til, sier fylkesråd Lindahl Raakil.

Arbeidet med plangrunnlaget sluttføres før de tre nye fylkestingene konstitueres høsten 2023.

To menn foran mennesker i konferansesal - Klikk for stort bilde- Vi er opptatt av å være 'på ballen' i forberedelsene til neste generasjon regionale planer, og syns det er positivt at kommunene trekkes så aktivt inn i arbeidet, sier Tor Arne Midtbø, plansjef i Asker kommune (til venstre). - Areal og mobilitet som vi diskuterer her i dag, er krevende og omfattende tematikk hvor det er helt nødvendig å lytte til kommunene hvis det skal bli en bra plan, understreker han, sammen med Øystein Lid Larsen, avdelingsleder for areal, landbruk og miljø i Modum kommune. Gry N. Løvhaugen, Viken fylkeskommune     

Les også

Til toppen