IKT blir organisert som IKS

Fylkestinget har vedtatt at IKT- og digitaliseringsområdet skal organiseres som et interkommunalt selskap (IKS).

Illustrasjon teknologi - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde GettyImages

Fylkestinget behandlet saken som en separat sak, etter først å ha behandlet sak om forpliktende samarbeidsorganisasjoner til de fremtidige fylkeskommunene.

IKT- og digitaliseringsområdet blir det eneste området som blir organisert som et interkommunalt selskap, mellom fremtidige Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Samtidig vil deler av arkivforvaltning organiseres i linjen i de nye fylkeskommunene.

Forretningsadresse og administrativ tilknytning for IKT-samarbeidet vil bli lagt til fremtidige Østfold fylkeskommune.

Nødvendig for å sikre grunnleggende IKT-tjenester

– Det er nødvendig å sikre grunnleggende IKT-tjenester, lokal og sentral brukerstøtte, forvaltning av fag- og støttetjenester, samt ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern. Disse funksjonene må ses i sammenheng. Da er det ikke tilstrekkelig med bare et IKT-samarbeid. Å organisere IKT- og digitaliseringsområdet som et interkommunalt selskap, virker derfor som en er klok avgjørelse, sier fylkesråd for finans og administrasjon, Edvin Søvik (Ap).

Stordriftsfordeler  

– Ved å samle tjenestene i en forpliktende samarbeidsorganisasjon, vil fylkeskommunene også oppnå stordriftsfordeler, som rimeligere totalkostnad ved bruk av felles løsninger, og videreføre ambisjonene i digitaliseringsstrategien knyttet til brukerdrevet tjenesteutvikling og utnyttelse av digitale data. Så dette er en vinn-vinn, sier Søvik.  

Akershus får ansvar for «gammelt» arkiv

Det er ikke mulig å separere de digitale arkivene til Viken fylkeskommune fra arkivene etter gamle Buskerud, Akershus og Østfold fylkeskommuner. Derfor må dette håndteres som ett arkiv. Fylkestinget besluttet å legge ansvaret for dette arkivet til nye Akershus fylkeskommune.

Les også