Imponert over ansatte på Vikens tannklinikker

- Høy kompetanse og engasjement er det jeg sitter igjen med, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune. For å få innblikk og kunnskap besøker han denne høsten en rekke tannklinikker i fylket.
Klikk for stort bildeBesøk på Hvittingfoss tannklinikk. Fra venstre fylkesråd Johan Edvard Grimstad, tannlege Sayed Dabestani, tannhelsesekretær Janne Auen, seksjonsleder Ellen Lund-Roland, klinikkleder Amela A. Dautovic og direktør Berit M. Binde. Viken fylkeskommune  

I forrige uke gjestet han tannklinikkene på Hvittingfoss og Kongsberg. Utover høsten og vinteren står flere klinikker i tidligere Akershus og Østfold for tur.

- De ansatte i tannhelsetjenesten imponerer meg, spesielt i den krevende tiden vi er i nå med koronaviruset. Med høyt fokus på smittevern har de kunnet gi et forsvarlig og godt tilbud til pasienter som har trengt akutt tannbehandling, sier fylkesråd Grimstad. I mars opprettet Viken tannhelsetjeneste tre akuttklinikker for behandling av koronasmittede pasienter, mens de akutt friske pasientene ble behandlet på klinikkene.

- Samtidig skjønner jeg at de også har noen utfordringer vi skal merke oss. For eksempel kan det tilsynelatende være mer sårbart med "enmannsklinikker" enn store fagmiljø, men jeg ser også at de lager ordninger der de forsøker å stille opp for hverandre, legger han til.

Barn og unge er første prioritet

Viken fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Barn mellom 0 og 18 år har rett til gratis tannhelsetjenester og er den største pasientgruppen. 
– Vi behandler, men driver også med forebyggende tiltak som opplæring og veiledning, og målet er å legge til rette for at 18-åringene går inn i voksenlivet godt rustet til å ta vare på egen tannhelse, forteller Berit M. Binde, direktør for tannhelsetjenesten i Viken.

Pasientgrupper med rett til gratis tannhelsetjenester

Flere andre pasientgrupper har også rett til gratis tannhelsetjenester, som mennesker med psykisk utviklingshemming, eldre, langtidssyke og uføre både i hjemmesykepleie og institusjon, rusmiddelavhengige, flyktninger og asylsøkere og innsatte i fengsel. I tillegg er en viktig oppgave for tannhelsetjenesten å drive med forebyggende tannhelsearbeid utenfor tannklinikkene, i samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjeneste, sykehjem, omsorgsinstitusjoner og bofellesskap.

Enkelte klinikker som har kapasitet tilbyr også behandling til voksne betalende pasienter.

Visste du at:

  • barn blir kalt inn til tannklinikken første gang som 3-åringer
  • 81 % av 5-åringene i Viken har ikke hatt hull i tennene
  • en tredjedel av 18-åringene aldri har hatt hull, og gjennomsnittet for hele kullet er 2,8 tenner med fyllinger

Fakta om Viken tannhelsetjeneste:

  • Ansvarlig for ca. 300 000 pasienter med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven
  • 600 ansatte 
  • 61 klinikker
Til toppen