Imponert over tilbud som skal gi flere helsefagarbeidere

– Med dette opplæringstilbudet knekker vi en kode som vil gi varig tilknytning til arbeidslivet for flere, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen. Hun er imponert over tilbudet innen voksenopplæringen som skal gi flere helsefagarbeidere og bedre integrering.   FRAMTIDENS HELSEARBEIDERE: Denne klassen på Borg videregående er fornøyd med det nye helsefagtilbudet på borg videregående skole. Viken fylkeskommune  

– Hvorfor er det viktig å være bevisst på kroppsspråket når man snakker med pasientene sine?

LÆRER: Elza Konza deler ut gruppeoppgaver om kroppsspråk.  I et klasserom på Borg videregående skole i Sarpsborg gir 17 voksne minoritetsspråklige elever seg i kast med spørsmålet fra lærer Elza Konza. Det er mye å tenke på når man kommuniserer, konkluderer de.

Øyekontakt, berøring, kroppsholdning. Alt betyr noe. Det er helsefagarbeidernes ansvar å sørge for at relasjonen til pasienten blir god. I et hjørne i klasserommet står en seng av den typen som møter en på sykehjem landet rundt.

Undervisningen skal gjøres virkelighetsnær.

Alle blir kvalifisert med fagbrev

Norge trenger flere helsefagarbeidere, og denne høsten startet 40 voksne minoritetsspråklige opp på helsearbeiderfaget på henholdsvis Borg og Askim videregående skoler

Tilbudet er nytt i Viken fylkeskommune, men er en videreføring av et opplæringstilbud som har vært prøvd ut i Østfold, gjerne kalt «Østfoldmodellen.» Kjernen i tilbudet er et forpliktende samarbeid mellom kommunene, NAV og fylkeskommunen der alle stiller opp. 

Tilbudet er for arbeidsledige og andre utenfor arbeidslivet, og minoritetsspråklige med manglende ferdigheter i norsk språk, som har interesse og ønske om å bli helsefagarbeider. Selv om de ikke har arbeid, besitter elevene besitter en viktig ressurs; de er flerspråklige – en kompetanse som trengs i et helsevesen som skal ivareta alle innbyggerne.

Møtte klassen

Nylig fikk Siv Henriette Jacobsen og representanter fra NAV og Sarpsborg kommune orientering om tilbudet på Borg videregående skole, der de også fikk møte klassen som startet opp i august.

– Målet for opplæringen er at alle blir kvalifisert med fagbrev som helsefagarbeidere og bli aktive yrkesutøvere, - dette er arbeidskraft som kommunene har behov for, sier fylkesråd Jacobsen i Viken fylkeskommune.

En av elevene er Evelyn Lundberg, bosatt på Hvaler. Hun er fra Filipinene, men har nå bodd i Norge i fire år. Hun har lang erfaring innen helse – og omsorg, og ser fram til å få kompetansen formalisert også i Norge.

FORNØYD: Evelyn Lundberg og lærer Katrine Johansen. i gruppearbeid.  – Derfor er dette et veldig fint undervisningsopplegg. Jeg ønsker å jobbe med mennesker videre, sier hun.

En vinn-vinn-situasjon

Samarbeidet er kjernen i opplæringsløpet. NAV lokalt har oversikt over ønsker for jobb og utdanning, og registrer hvem som kan tenke seg å jobbe innenfor helse. I Nedre Glomma har disse fått mulighet til å delta i et avklaringstiltak denne forsommeren der de får større kjennskap til hva utdanningen inneholder og hva arbeidet som helsefagarbeider forutsetter.

Etter dette får aktuelle deltakere tilbud om opplæring som fører fram til helsefagarbeider.

– Vi er veldig glade for dette samarbeidet mellom fylkeskommune og kommunene. Helsefagarbeidere representerer arbeidskraft det er stort behov for. Derfor er det flott å komme hit å se hvor motiverte elevene er. De som får fagbrev innenfor denne bransjen, står godt rusta for framtiden. Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle, sier avdelingsdirektør Ole-Johnny Rom Hansen i NAV Øst-Viken.

Kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Råde bidrar med praksisplasser, sommerjobb og lærlingeplass. På denne måten vil elevene både bli kjent med arbeidslivet ved en av kommunens helseinstitusjoner og få mye praksis samtidig mens de går på skolen. 

Kandidatene vet allerede nå at den siste del av opplæringen vil foregå som lærling på et sted hvor de har blitt godt kjent i løpet av skoletida.

FAKTABOKS

Opplæringsløpet er et samarbeid mellom NAV Øst-Viken, Viken fylkeskommune og enkelte kommuner. Opplæringen baserer seg på en gjennomføringsavtale/underavtale til den overordnende avtalen om samarbeid mellom Viken fylkeskommune og NAV.

Målgruppa for opplæringen er:  

  • Arbeidsledige og andre utenfor arbeidslivet.
  • Minoritetsspråklige med manglende ferdigheter i norsk språk.
  • Interesse og ønske om å bli helsefagarbeider

KODEKNEKKER: - Vi knekker en kode som vil gi varig tilknytning til arbeidslivet for flere, tror fylkesråd Siv Henriette Jacobsen.

Til toppen