Inntaket til videregående i Viken er klart

Resultatet av første inntaket til videregående skoler i Viken fylkeskommune er klart. 39 964 søkere får nå tilbud om skoleplass. Det var totalt 45 183 søkere. Av disse hadde 45 073 søkere ungdomsrett.
Elever inne i fellesområder på Askim vgs - Klikk for stort bildeFellesområder på Askim vgs Kristin Josefsen  

5109 søkere med ungdomsrett uten tilbud

– Etter første inntak er det totalt 5109 søkere med ungdomsrett uten tilbud. Av disse er det 3 333 søkere til Vg1.Inntil 15 prosent av plassene på Vg1 er reservert til dem som står helt uten tilbud etter to inntaksrunder i henhold til politisk vedtatt inntaksordning for Viken fylkeskommune.

– Det er derfor mange plasser som ennå ikke er fylt opp. Søkerne har forrang til skoleplass i det inntaksområdet der søkeren var folkeregistrert 1. mars, sier seksjonsleder i seksjon inntak og dimensjonering, Hilde Dahlberg.

Alle søkere med ungdomsrett i Viken fylkeskommune vil få et opplæringstilbud innen 1. september. 

Søkere Viken fylke

Kapasitet, søkere og inntatte til egne skoler i Viken fylke, etter nivå:

Viken fylke: kapasitet, søkere og inntatte til egne skoler, etter nivå
Nivå Plasser Primærsøkere Tatt inn Viken-søkere uten tilbud
Vg1 17205 18349 14857 3333
Vg2 15222 15177 14193 941
Vg3 11698 11657 10914 835
Total 44125 45183 39964 5109

 

Husk svarfristen 19. juli

Har du søkt, og fått tilbud, må du huske på å svare innen fristen, som er 19. juli.

Dette gjelder både deg som har fått tilbud og deg som kun har mottatt tilbud om plass på venteliste. Svarer du ikke innen fristen, mister du skoleplassen og eventuell ventelisteplass.

– Det er viktig at også de som takker nei til skoleplass, svarer innen fristen. Slik kan plassen frigjøres for andre. Resultatet av andre inntaksrunde vil foreligge 25. juli. Svarfristen for andreinntaket er 1. august, sier Dahlberg.

 • Har du oppgitt mobilnummeret ditt, vil du få en tekstmelding om at inntaket er klart. Da må du logge deg inn med Min ID på www.vigo.no for å sjekke resultatet og legge inn svar. Det er ikke nødvendig å legge inn svar hvis du har registrert forhåndssvar. Søkere som ikke har oppgitt mobilnummeret, vil få et svarkort i posten. Også disse søkerne kan svare på vigo.no dersom de ønsker det, eller sende svarkortet per post. Returadressen står på kortet.

Kapasitet, søkere, inntatte og søkere uten tilbud til ordinære Vg1

Kapasitet, søkere, inntatte og søkere uten tilbud til ordinære Vg1
Utdanningsprogram Plasser Primærsøkere Tatt inn totalt Viken-søkere uten tilbud
Bygg- og anleggsteknikk 974 945 837 311
Elektrofag 1153 1491 990 375
Frisør, blomster, interiør og eksponerinsdesign 341 289 290 67
Helse- og oppvekstfag 2061 2293 1779 556
Håndverk, design, produktutvikling 103 103 87 21
Idrettsfag 1189 1540 1007 224
IT og medieproduksjon 364 530 311 147
Kunst, design og arkitektur 326 427 275 82
Medier og kommunikasjon 529 496 444 137
Musikk, dans og drama 491 634 480 54
Naturbruk 323 360 285 55
Restaurant- og matfag 437 303 382 70
Salg, service og reiseliv 958 807 826 231
Studiespesialisering 5976 6365 5260 719
Teknikk og ind. produksjon 920 844 795 262
Total 16145 17427 14048 3311

 Nytt fylke, nytt system, nye tilbud

– I puljer à 2 000 sendes det nå ut totalt ca. 45 000 tekstmeldinger. Vi har ny inntaksordning etter politisk vedtak (inntaksområder), og ingen andre fylker er i nærheten av å ha så mange søkere. Så det sier seg at dette er en formidabel jobb. Vi har også nye utdanningsprogrammer, og ny struktur på yrkesfag. Så her kommer alt på en gang. Men vi har rutinerte folk fra alle de tre tidligere fylkene, så dette skal gå bra, forsikrer Hilde Dahlberg.

 Inntakskalender

 • 10. juli første inntak. Husk svarfrist 19. juli.  
 • Får du ikke skoleplass i førsteinntaket, er du med i neste inntak. 
 • 25. juli – andre inntaksrunde. Husk svarfrist 1. august. 
 • 2. august til 1. september – suppleringsinntak. I disse inntakene er det kun søkere som ikke har fått noe tilbud om skoleplass som er med. Inntil 15 prosent av plassene på Vg1 er reservert til suppleringsinntak.

Har du spørsmål?

Søkere og foresatte som har spørsmål om inntaket, kan kontakte Viken fylkeskommunes inntakskontor på e-post inntak@viken.no eller på telefon 22 05 50 22. Telefontiden er fra klokka 09.00–10.30 og 11.15–14.00 hver dag. Vi forsøker å svare på e-post samme dag. Viken praktiserer hjemmekontor av smittevernhensyn, så det er ikke mulig å nå oss ved personlig oppmøte.  

Dette skjer etter 1. inntak

 • Søkerne rangeres etter poengsum, og det kjøres to maskinelle inntaksrunder. 2. inntak kjøres 25. juli. Det er alltid søkere som svarer NEI til tilbudt plass etter 1. inntak, og det frigjør plasser til søkere på venteliste i 2. inntak. Opplæringsloven gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1-nivå for søkere med rett til videregående opplæring. Søkere med ungdomsrett til Vg2 og Vg3 har rett til inntak på et programområde som bygger på det søker har tatt på Vg1 eller Vg2.
 • Inntak til utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur: Her har søkere til videregående trinn (Vg2 og Vg3) forrang ved inntak til plassene på den skolen der de var elev siste skoleår. Ikke alle får plass etter 1. inntak, men vi regner med å ha plassert alle etter 2. inntak.
 • Etter 2. inntak er det et oppfyllingsinntak hvor kun søkere som ikke har fått noe tilbud om skoleplass er med. 15 prosent av plassene på Vg1 på alle skoler er reservert og disponeres i oppfyllingsinntaket. Hensikten med denne ordningen er at flest mulig skal få oppfylt retten til ett av tre utdanningsprogram, uten at reiseveien blir urimelig lang. Det er viktig å merke seg at disse plassene er forbeholdt de søkerne som etter andre inntaksrunde fremdeles ikke har fått noe tilbud.
   
 • Se flere opplysninger om de videregående skolene i Viken 

Viken fylke, første inntak. Kapasitet, søkere og inntatte til egne skoler, etter inntaksområde

Viken fylke, første inntak. Kapasitet, søkere og inntatte til egne skoler, etter inntaksområde
Inntaksområde Plasser Primærsøkere Tatt inn Viken-søkere uten tilbud
Asker og Bærum 8032 8273 7409 889
Drammensområdet 4372 4956 4105 731
Follo og Moss 7131 7283 6482 756
Hallingdal 619 561 538 39
Indre Østfold 2140 2008 1868 174
Nedre Glomma og Halden 6750 6708 6025 679
Nedre Romerike 7129 7429 6508 831
Numedal og Kongsberg 1628 1451 1350 132
Ringerike 2090 2205 1889 369
Øvre Romerike 4234 4309 3790 509
Totalt i Viken 44125 45183 39964 5109
Til toppen