Invitasjon til prekvalifisering: Kunst i rundkjøring

Viken fylkeskommune inviterer profesjonelle kunstnere til å melde sin interesse for et kunstprosjekt ved fylkesvei 40, Grettefoss bru i Flesberg kommune. Søknadsfrist for prekvalifiseringen er 30. august.Tegning ny rundkjøring - Klikk for stort bildeIllustrasjon ny rundkjøring fylkesvei 40, Svene i Flesberg kommune. Den nye brua er markert blå. Dagens bru - rosa - blir ny gang- og sykkelvei. Viken fylkeskommune    

Viken fylkeskommune skal etablere en ny bru og rundkjøring på fylkesvei 40. Prosjektet ligger i tettstedet Svene i Flesberg kommune ved Numedalslågen.

Dette er den eneste rundkjøringen på fv. 40. Det er behov for å markere rundkjøringen (sentraløya) ved å synliggjøre krysset på avstand.

Viken fylkeskommune ønsker at dette skal løses gjennom et kunstprosjekt i rundkjøringen.

Det er avsatt en budsjettramme på 1,2 millioner kroner til kunstprosjektet.

Synlig i mørket

Synlighet er viktig for prosjektet, særlig i mørket. Det er ønskelig å finne fram til et kunstprosjekt som kan fungere som en identitetsmarkør.

En plan for effektbelysning vil være en del av oppgaven, enten ved at kunstprosjektet løser dette selv eller i samarbeide med en lysdesigner.

Kunstprosjektet vil bli plassert i rundkjøringens sentraløy, som har en diameter på ca 20 meter. Det er viktig at kunsten tilfredsstiller krav til trafikksikkerhet, og tåler belastningen i et aggressivt veimiljø.

Basert på den åpne prekvalifiseringen vil to til tre kunstnere bli valgt videre til en lukket konkurranse. Av budsjettramma på 1,2 millioner vil konkurransegrunnlaget være mellom 800 000 – 1 100 000.

Konkurransegrunnlaget avhenger av om belysning skal tas som en del av kunstprosjektet, noe som vil bli avklart i prosessen.

Krav til innsendt materiale

Viken fylkeskommune ønsker i denne omgang at profesjonelle kunstnere melder sin interesse. Interessesøknaden skal være samlet i et dokument (PDF) og inneholde:

  • En kort motivasjonstekst (maks ½ A4-side)
  • CV
  • Portfolio med oversikt over tidligere relevante arbeid
  • Eventuelt lenke til nettside

Søknaden sendes til post@viken.no merket med 2022/40442 innen 30. august 2022.

Til toppen