Inviterer skolene til møte om skoleskyss

Viken fylkeskommune vil invitere grunnskoler og videregående skoler til møter for å bidra til best mulig smittevern i skoleskyssen. 
Ungdommer går mot en rød skolebuss - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB  

Vi har registrert bekymring fra både elever og foresatte, samt både fra skoler og kollektivselskaper at det på enkelte skoleruter er stilt spørsmål om smittevernhensynene er ivaretatt på en tilstrekkelig god måte. Dette på grunn av fulle busser på enkelte avganger.

-Vi tar dette på alvor og inviterer grunnskoler og videregående skoler i enkelte områder til møter for å tilrettelegge for trygg skyss, sier Olav Skinnes, fylkesråd for distrikt og fylkesvei i Viken fylkeskommune.

Viken fylkeskommune og kollektivselskapene, Brakar, Ruter og Østfold kollektivtrafikk, vil delta på møtene med skolene i de aktuelle områdene. Tema for møtene vil være nødvendige tiltak, råd om smittevern på gult nivå, roller og ansvar.

I hovedsak er det Drammensområdet, Vestområdet, Romerike, Follo og Fredrikstad/Sarpsborg som er områder der skolene blir invitert til møte.

Gult nivå

Kollektivselskapene kjører med alt tilgjengelig bussmateriell, og på gult smittevernnivå kan de reisende utnytte alle seter unntatt de som er avsperret nærmest fører. Hovedproblemet er at det blir for mange elever på noen få avganger, og for liten fordeling på flere avganger. Det er ofte ledige seter på neste buss.

-Det er viktig at elever som kan sykle eller gå gjør dette slik at det blir færre reisende på bussen. Samtidig må skolene og kollektivselskapene sammen oppfordre elevene om å ta en buss tidligere eller vente på neste buss, slik at ikke alle reiser på samme tid sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse.

Hvert år er det noe innkjøringstid for skoleskyssen til den er tilpasset og justert skoleinntaket og elevenes reisemønster.

-I tillegg til innkjøringstiden med skoletransporten i forbindelse med skolestart, må vi denne gangen også ta hensyn til pandemien og nasjonale reiseråd, sier Olav Skinnes.

Nå er smittenivået satt på gult nivå. Det betyr at det er lov å bruke alle setene og det er lov med ståplasser. 1-metersregelen gjelder ikke på turer under 1 time. Munnbind er frivillig.

Se også

Skoleskyss i Viken 

Til toppen