Jessheim bussterminal modernisert

Onsdag 23. August var det åpningsmarkering for den moderniserte og oppgraderte Jessheim bussterminal. – Gratulerer til de kollektivreisende og til sjåførene med et moderne og oppgradert kollektivknutepunktet, sa fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Jafar Altememy, adm.dir. VKT, ordfører i Ullensaker kommune, Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder, Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel og Borghild Bay, leder for trafikkavvikling i Ruter. Jan Ivar Bøe, Viken fylkeskommune

– Når folk skal beveges til å velge å reise kollektivt framfor å benytte privatbil, må kollektivtilbudet oppleves som et mer attraktivt alternativ. Derfor satser vi på å modernisere og levere effektiv drift på terminaler og stoppesteder, sa Siv Henriette Jacobsen, og rettet også en takk til Viken kollektivterminaler som har gjennomført dette prosjektet og har driften av terminalen.

Her på Jessheim har bussterminalen blitt skikkelig fin, og akkurat slik en bussterminal skal være.

Tryggere og bedre trafikkflyt

– Både de reisende og sjåførene skal ha en god, tydelig og trygg start og slutt på kollektivreisen. Det har de fått på Jessheim. Denne oppgraderingen gir bedre trafikksikkerhet, smidigere passasjerflyt og en oppgradert universell utforming, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel.

Plattformene har ledelinjer for svaksynte og justert høyde for påstigning buss med rullestol og barnevogn.

Det har kommet på plass ny, dynamisk reiseinformasjon med sanntidsvisning på skjerm med god kontrast. Toalettfasiliteter for sjåfører skal også oppgraderes.

Det er en stor glede å overlevere en modernisert kollektivterminal til innbyggerne. Det er så givende å jobbe med tilrettelegging for at så mange som mulig velger å reise kollektivt, sier Jafar Altememy, administrerende direktør i Viken Kollektivterminaler FKF. 

Ruter legger nå opp til flere bussavganger fra Jessheim bussterminal.

Viken kollektivterminaler FKF (VKT) oppgraderer for tiden to til fire terminaler årlig i Akershus. For bussterminalene, har behovet aktualisert seg fordi de nye, passasjereffektive bussene både er lengre og tyngre enn bussene terminalene opprinnelig var prosjektert for.

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen klipper snora for den moderniserte Jessheim bussterminal, sammen med Jafar Altememy, adm.dir. VKT. Jan Ivar Bøe, Viken fylkeskommune

OM Viken Kollektivterminaler FKF

Viken kollektivterminaler FKF (VKT) er et fylkeskommunalt foretak i Viken. Foretaket jobber kundeorientert, med de reisende og kollektivoperatørene som sluttbrukere av tjenestene.

Overordnet jobbes det for å bidra til at folk foretrekker kollektivt, sykkel og gange framfor privatbil. Derfor utvikles løsninger som styrker komfort, fleksibilitet og effektivitet for de reisende.

VKT har som rettesnor å jobbe kostnadseffektivt og levere bærekraftig verdiskaping, fra tegnebrett via prosjektfase og over i daglig drift.

VKT har ansvar for drift, forvaltning og utvikling av kollektivinfrastruktur i Akershus, og noe i Oslo. Dette er per i dag fordelt på ni områder:

  • Bussholdeplasser
  • Bussterminaler
  • Fergeterminaler med tilhørende kaianlegg
  • Innfartsparkering
  • Sykkelhotell og sykkelparkeringer
  • Bussanlegg
  • Kollektivknutepunkter
  • Sjåførfasiliteter
  • Tilrettelegging for mikromobilitet

 kollektivterminaler.no