Jobber for å finne løsninger for elevene som fikk problemer med eksamensinnlogging 

Elever i Viken fylkeskommunes videregående skoler opplevde problemer ved innlogging til skriftlig eksamen i dag.   
 

- Vi jobber med å få oversikt over og kartlegge omfanget, og vil i samarbeid med Utdanningsdirektoratet komme tilbake til hvordan dette skal løses, til det beste for våre elever, sier direktør for utdanning og kompetanse Jan Helge Atterås i Viken fylkeskommune. 

Vi har nå fullt fokus på å få avviklet eksamen. Eksamen skulle normalt vært ferdig avviklet klokken 14. For de som ikke kom i gang til kl 09.00, pågår den til de har fått sine fulle fem timers eksamenstid. 

Viken fylkeskommune ble ved eksamensstart i dag kl. 09.00 gjort kjent med at påloggingsløsningen til Utdanningsdirektoratets eksamenssystem, ikke fungerte da elevene logget seg på. Utdanningsdirektoratet meldte at løsningen fungerte kl. 10.20 i dag. De fleste elever kunne logge seg inn mellom kl. 09.30 og kl. 10.30. Vi er kjent med at noen elever fortsatt opplevde problemer med løsningen etter dette. 

Viken fylkeskommune ba i dag Utdanningsdirektoratet vurdere om eksamen bør annulleres for alle som følge av dagens tekniske problemer. Det er kun Utdanningsdirektoratet som kan annullere eksamen. Vi forholder oss til svar fra Utdanningsdirektoratet: “Vi vurderer at det ikke er grunnlag for å annullere dagens eksamen. Som kommer frem i media, har Møre og Romsdal valgt å avlyse eksamen. Møre og Romsdal har hatt lokale nettverksproblemer hele dagen, og dermed vært i en annen situasjon enn andre fylkeskommuner.

Vi kan bekrefte at også noen elever i Viken ble sendt hjem uten å ha avlagt eksamen. Disse vil det bli søkt om annullering og dispensasjon for. 

Det er ingen generell klageadgang på gjennomføringen av skriftlig eksamen, men det er mulig å søke Utdanningsdirektoratet om annullering og dispensasjon på grunnlag av klage fra elever på formelle feil ved gjennomføringen. Hvordan et potensielt stort antall klager skal håndteres, er noe vi må komme tilbake til når vi har fått oversikt over omfanget.