Kastet ut i den digitale skolen

Allerede første uken med stengte skoler, klatret skolene i Viken mange trinn oppover den digitale læringsstigen. ‒ Dette er spennende og utfordrende, sier rektor Geir Lindblad på Strømmen videregående skole, og får støtte av flere av sine rektorkolleger.

Digital skolehverdag - Klikk for stort bildeHJEMMESKOLE: Overgangen til digital skolehverdag har vært lærerik, men krever mye arbeid, sier skoleeier og rektorer. Pixabay/CCO

Solveig Helene Olsen - Klikk for stort bildeSolveig Helene Olsen ‒ Skolene og lærerne har virkelig vist hva som bor i dem denne uken, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Viken, Solveig Helene Olsen.

‒ Det er imponerende hva de har fått til etter å ha blitt kastet ut i en helt ny situasjon med stengte skolebygg. Jeg vet at det har vært en krevende uke for dem, og jeg vet at det blir krevende så lenge skolene er stengt. Men entusiasmen, viljen til å tenke nytt og stå-på-viljen ute i skolene gjør meg trygg på at vi skal komme godt ut av denne perioden. Jeg tror til og med at vi lærer mye som vi tar med oss når vi skal utvikle Vikenskolen videre.

‒ Jeg er imponert over hvordan skoleledelsen og lærerne på svært kort tid har håndtert overgangen fra fysisk til digital skole, og vil rette en stor takk til alle skoleledere og lærere som nå står på sent og tidlig for å lage en god skole, sier fylkesråd for utdanning, Siv Henriette Jacobsen.

Nye tanker om skoleledelse

Geir Lindblad, rektor ved Strømmen vgs - Klikk for stort bildeGeir Lindblad, rektor ved Strømmen vgs‒ Situasjonen har gjort at jeg må tenke helt annerledes på hvordan jeg leder skolen. Vi får viktig erfaring med andre måter å jobbe på, og det åpner seg nye samarbeidsarenaer, sier Lindblad.

Strømmen videregående skole tilbyr yrkesfag, og nettbasert undervisning er krevende. Du blir ikke god mekaniker uten å få lov til å skru eller sveise. Dette er kompetanse som må oppleves og prøves ut i praksis. Men Lindblad forteller at elevene heldigvis har gjennomført det meste av det praktiske slik at lærerne nå kan legge opp til en god gjennomgang av teorien.

‒ Det er både spennende og interessant hvordan yrkesfaglærere på Vg1 teknologi og industriell produksjon (TIP) klarer å bruke tidligere praksis hos elevene til å forstå teorien, og hvordan de veileder elevene når de nå skriver rapporter.

Lasse Thorvaldsen - Klikk for stort bildeLasse ThorvaldsenUtfordrende, men også mye positivt

Rektor Lasse Thorvaldsen på Kirkeparken videregående skole i Moss ser også positive effekter av den digitale skolesituasjonen. Han ser at alle får en raskere utvikling på sin digitale kompetanse. I tillegg er det mer samarbeid, og flere elever profiterer på både roligere omgivelser og større fleksibilitet i skolehverdagen. Individuell veiledning og en mer elevaktiv undervisning er også positive sider av den digitale skolen. Det er utfordrende å undervise i de praktiske fagene digitalt, men ifølge Thorvaldsen er lærerne utrolig kreative og klarer å lage gode oppgaver ‒ også i idrettsfag og restaurant og matfag.

‒ Samtidig blir det tydelig at det er et digitalt skille mellom lærerne, som vi prøver å kompensere gjennom kollegastøtte, samarbeid og samhandling. Men vi må også ta høyde for at ikke alle ennå er på det samme nivået i bruk av digitale verktøy.  

Fra Asker videregående skole forteller Cathrine Kittilsen Zandjani at hverdagen er spennende. ‒ Arbeidet vårt var like digitalt i klasserommet som det er nå i digital hjemmeskole, men nå har vi supplert med videomøter. Det hadde vi jo ikke bruk for tidligere, og mange lærere har tatt det i bruk for første gang denne uken.

Lasse Thorvaldsen i Moss mener skolen vil ha mye spennende å diskutere om praksis og muligheter når denne situasjonen er over, og at situasjonen gir grobunn for nytenking.

Positivt for noen elever, krevende for andre

Flere skoler i Viken opplever at elever med utfordringer, som skolevegring eller sosial angst, er mer med på undervisningen nå som de har skole hjemme og har bedre muligheter til individuell veiledning av lærerne. Dette er en positiv effekt rektorene vil ta med seg inn i skolehverdagen når situasjonen normaliserer seg.

‒ Både dette og at flere elever ser ut til å være mer effektive i en fleksibel arbeidssituasjon, gir oss en anledning til å tenke nytt når vi skal utvikle skolen videre, sier Thorvaldsen.

Likevel understreker alle rektorene at de er bekymret for elever med vanskelig hjemmesituasjon. For dem har skolen vært «fristed».

Cathrine K. Zandjani, rektor ved Asker vgs - Klikk for stort bildeCathrine K. Zandjani, rektor ved Asker vgs  ‒ Vi klarer ikke å bistå disse elevene godt nok når skolene er stengt, men vi følger dem opp og de vet at de har noen å ringe til hvis de trenger noen å snakke med, sier Cathrine Zandjani på Asker videregående.

Mens noen elever trives med selvstendig arbeid, sliter andre med å samle seg om oppgavene. Noen skoler har satt inn ekstra ressurser for å fange opp elever som uteblir fra undervisningen. Blant annet har kantinepersonell sluttet seg til elevtjenesten, og sammen med lærere og miljøarbeidere følger de opp elever på telefon eller sms.

‒ Kontaktlærerne våre skal være i kontakt med alle egne elever minst en gang om dagen, helst på telefon. Da prater de om både faglige og sosiale utfordringer, forteller Strømmen-rektor Geir Lindblad.

Mye jobb for lærerne

Kristine Novak, rektor ved Drammen vgs - Klikk for stort bildeKristine Novak, rektor ved Drammen vgs Drammen videregående skole har allerede en etablert nettskole, og bruker erfaringene derfra i den digitale undervisningen. Likevel ser rektor Kristine Novak at det har vært en utfordrende uke, der lærerne har jobbet en del mer enn en normal arbeidsuke. Blant annet har ustabilitet i verktøyene bidratt til en del frustrasjon og gjort det nødvendig å jobbe på andre tider av døgnet enn normalt.  

‒ Når vi i tillegg vet at mange driver hjemmeskole også tar vare på yngre barn hjemme, må vi virkelig anerkjenne den jobben lærerne gjør. Alt er ikke på plass i løpet av første uken, men vi tenker at alle må være rause med hverandre og få til løsninger over tid.

Noen tanker om den digitale skolen

Den gir oss en smakebit på hvordan den digitale utviklingen kan bli en enda mer naturlig del av skolehverdagen i framtiden. Vi ser verdien av og mulighetene ved bruk av digitale verktøy.  

Geir Lindblad, Strømmen vgs

Det digitale arbeidet har skutt fart! Nå bruker elevene og lærerne vår nye plattform helt intuitivt, i samhandling med læreren, men også på eget initiativ i samarbeid med hverandre.

Cathrine Zandjani, Asker vgs

 

Alle får en raskere utvikling på sin digitale kompetanse. Mange lærer nye verktøy og funksjoner, og i tillegg er det mer samarbeid. Skolen vil ha mye spennende å diskutere når denne situasjonen er over. Den skaper grunnlag for nytenking.

Lasse Thorvaldsen, Kirkeparken vgs (Moss)

Det er virkelig en voldsom utvikling innenfor det digitale. Vi tror at dette kan endre måten vi driver skole på med mer individuell oppfølging, lærer som veileder og omvendt undervisning. Vi tar med oss det beste fra dette inn i utviklingen av skolen.

Kristine Novak, Drammen vgs

Til toppen