Klart for nasjonal digital karriereveiledningstjeneste

Den nye nasjonale digitale karriereveiledningstjenesten skal gjøre karriereveiledning tilgjengelig for alle deler av befolkningen.Klikk for stort bilde  

Viken fylkeskommune legger 30. september ned karriereveiledningstjenesten minutdanning.ostfoldfk.no.

Bakgrunnen er at det denne høsten er åpnet en landsomfattende karriereveiledningstjeneste på nett.

Karriereveiledning.no er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og er en offentlig og kvalitetssikret nettside.

Det er gratis å snakke med en karriereveileder på nett eller telefon, om spørsmål du har knyttet til opplæring, utdanning og jobb.

Du finner også informasjon om jobbsøk, utdanning og etter- og videreutdanning.

Den nye nasjonale digitale karriereveiledningstjenesten skal gjøre karriereveiledning tilgjengelig for alle deler av befolkningen. 

Forskning viser at karriereveiledning virker best når den består av flere tjenester som kan virke sammen. 

Til toppen