Kommunenettverk for internasjonalt arbeid

-Jeg håper deltakelse i nettverket kan hjelpe dere å se internasjonale muligheter for samfunnsutvikling i egne kommuner. Det sa fylkesordfører Roger Ryberg da flere kommuner og fylkeskommunen var samlet til oppstart av fylkeskommunens internasjonale nettverk.

Martine Bonarjee, Internasjonal seksjon, Viken fylkeskommune, Dag Aanensen, sekretariatsleder, Drammensregionen, Roger Ryberg, fylkesordfører, Heidi Eriksson, prosjektleder, Indre Østfold kommune, Jan Olav Helling, dagleg leiar, Halllingdal regionråd, Hanne Westerveld Jensen, prosjektleder, Indre Østfold kommune, Espen Holtan, leder, internasjonal seksjon, Viken fylkeskommune, Johanne Meyer, rådgiver, Viken fylkeskommune - Klikk for stort bildeFra venstre: Martine Bonarjee, Internasjonal seksjon, Viken fylkeskommune, Dag Aanensen, sekretariatsleder, Drammensregionen, Roger Ryberg, fylkesordfører, Heidi Eriksson, prosjektleder, Indre Østfold kommune, Jan Olav Helling, dagleg leiar, Hallingdal regionråd, Hanne Westerveld Jensen, prosjektleder, Indre Østfold kommune, Espen Holtan, leder, internasjonal seksjon, Viken fylkeskommune, Johanne Meyer, rådgiver, Viken fylkeskommune Espen Holtan/Viken fylkeskommune     

5. og 6. mai var det duket for kick off for Viken fylkeskommunes internasjonale kommunenettverk i Drammen med fylkesordfører Roger Ryberg som innleder.

Ryberg gav de 25 fremmøtte en klar oppfordring:
-Viken har store ambisjoner. Vi skal være aktive og synlige i Europa. For å nå dette målet er vi avhengige av et godt samarbeid med andre samfunnsaktører i Vikensamfunnet. Vi tar derfor initiativ til dette nettverket.

-For at nettverket skal ha ønsket effekt må det basere seg på behovet i Vikens kommuner. Vi må derfor utvikle form og innhold sammen og jeg er glad for at så mange av dere ønsker å delta på dette. Jeg håper deltakelse i nettverket kan hjelpe dere å se internasjonale muligheter for samfunnsutvikling i egne kommuner.

EUs programmer og finansieringsordninger

På den første samlingen var målet å gi innsikt i EUs programmer og finansieringsordninger. På programmet sto blant annet:

  • Hvordan styrke kommunens arbeid med ungdom og utdanning gjennom Erasmus+- programmet
  • Hvordan bruke EØS- midlene til internasjonalt arbeid i egen kommune
  • Hvordan søke internasjonale forprosjektmidler fra Viken fylkeskommune til å utvikle egne prosjekter
  • Hvordan bruke grenseregionale prosjekt til samfunnsutvikling i egen kommune
  • Hvordan bruke innovasjonsmidler fra Horisont Europa

Erfaringsutveksling og tett oppfølging

-Det internasjonale kommunenettverket skal hjelpe kommuner til å tenke strategisk rundt internasjonale muligheter og utvikle gode prosjekter som kan få internasjonal finansiering i egen virksomhet. For at nettverket skal ha effekt må det basere seg på behovet i Vikens kommuner og vi vil utvikle form og innhold sammen, sier rådgiver Martine Bonarjee fra internasjonal seksjon i Viken fylkeskommune.

-Nettverket er åpent for kommuner med eller uten erfaring fra tidligere internasjonalt arbeid. Som deltaker i nettverket vil du få del i erfaringsdeling med andre kommuner og tett oppfølging fra internasjonale rådgivere i Viken fylkeskommune. Deltakelse vil tilpasses ledere og ansatte som jobber med utviklingsoppgaver innen kommunens ansvarsområder, forteller Bonarjee.

Oppfordrer kommunene til å melde seg inn

Nettverket vil møtes to ganger i året for kunnskapsutveksling, erfaringsdeling og veiledning, og det er ikke for sent å melde seg inn.

Ta kontakt med internasjonal seksjon i Viken fylkeskommune ved rådgiver Martine Bonarjee på e-post martinebon@viken.no

Til toppen