Konstruktivt møte med Hareide

- Møtet med samferdselsminister Knut Arild Hareide om E18 var positivt. Nå ser vi fram til raskt å komme i gang med dialog om å få blant annet bedre kollektivløsninger i E18 prosjektet, og en realistisk finansieringsløsning, sier Halvard Ingebrigtsen, fungerende fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune. 

Klikk for stort bildeSamferdselsminister Knut Arild Hareide invitert 10. februar Viken fylkeskommune, Oslo, Asker, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo kommuner til et møte om E18 utbyggingen, bompenge- og byvekstavtaler. Jan Ivar Bøe   

Samferdselsminister Knut Arild Hareide hadde invitert Viken fylkeskommune, Oslo, Asker, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo kommuner til et møte 10. februar om E18 utbyggingen, bompenge- og byvekstavtaler.

Møtet ble holdt bare dager før fylkesting torsdag skal behandle fylkesrådets forslag om å trekke lånegarantien for E18 Lysaker - Ramstadsletta,  som tidligere er vedtatt av Akershus fylkesting 22. oktober 2018. Fylkesrådet vil trekke garantien fordi totalkostnaden har økt, veikapasiteten økes, kollektivløsningene er redusert og bompengebelastningen blir stor i prosjektet som regjeringen har lagt fram for Stortinget.

- Det er viktig for fylkesrådet å understreke at vi ønsker å trekke garantien fordi vi ikke kan stå inne for det spesifikke forslaget til E18-løsning som regjeringen har lagt fram nå. Vi ønsker løsninger som gir bedre byutvikling i Asker og Bærum, og som er i tråd med klimamålene, med bedre kollektivløsning, uten kapasitetsøkning, nullvekst i biltrafikk og en mer realistisk finansieringsordning. Det oppnår vi ikke om regjeringens hasteforslag går gjennom, sier Kristoffer Robin Haug, fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken fylkeskommune.

Dette går også klart fram i fylkesrådets innstilling til fylkestinget torsdag 13. februar. Der ber de fylkestinget om å få etablere dialog med staten og Oslo, Bærum og Asker kommuner, i den hensikt å bli enige om nye føringer for et helhetlig E18-prosjekt.

Her kan du lese saksframlegget til fylkestingets møte 13. februar. 

Til toppen