Kontrollerte drosjer på Romerike

Torsdag 9. november gjennomførte Statens vegvesen trafikkontroll rettet mot drosjer på Romerike. 

Bilde fra storkontroll ved taxidepotet på Gardermoen, biler på parkeringsplass - Klikk for stort bildeStorkontroll ved taxidepotet på Gardermoen Olav Tunold/ Viken fylkeskommune

I løpet av dagen ble 198 drosjer kontrollert, der dokumenter, krav i Yrkestransportlova og teknisk tilstand ble gjennomgått. 

Hva ble resultatet?

  • 28 bruksforbud hvorav 21 for ikke medbrakt eller manglende kjøreseddel, 3 for ikke å kunne dokumentere råderett over kjøretøyet, 2 for manglende utført PKK (EU kontroll), 1 for manglende løyve og 1 for kopiering av løyvedokument. Bruksforbud innebærer at bilen ikke får utføre drosjetjeneste før feilen er rettet opp.
  • 8 førere hadde uavklarte arbeidsforhold. Det ble sendt 137 rapporter til andre etater for oppfølging derfra.
  • Det ble ilagt 3 gebyrer for lite mønsterdybde i dekk, 1 gebyr for ikke medbragt kjetting (maxitaxi) og 1 gebyr for ikke å ha bombrikke (maxitaxi.)
  • Det ble utstedt 39 tekniske mangellapper.
  • Videre ble det 2 anmeldelser for brudd på kjøre- og hviletid, 1 for ikke å bruke pålagt sjåførkort i fartsskriver og 1 for 6 brudd på daglig og ukentlig hviletid.
  • Det var totalt 3 kjøretøy som unnlot å bli kontrollert, her låste førerne bilene og forsvant. Disse opplysningene er delt med politiet.
     

– Kontrollen viser flere ulike brudd på lover og bestemmelser, både når det gjelder teknisk stand på bilene, manglende dokumentasjon og brudd på Yrkestransportlova. Dette bekrefter behovet for kontrollene og den videre oppfølgingen av bransjen og lovgivningen, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune. 

Han understreker det gode samarbeidet:

– Vi har et godt samarbeid på tvers av myndighetsområdene om gjennomføring av regelmessige kontroller. Dette er viktig for tilliten til drosjebransjen som en seriøs aktør og en viktig del av det offentlige transporttilbudet. Ny lovgivning med både krav til kompetanse til løyvehaver og transportgaranti skal sikre at publikum opplever transporttilbudet som trygt og forutsigbart, sier Skinnes.

Ti timer

Statens vegvesen samarbeider med Justervesenet, løyvemyndighetene fra Oslo og Viken fylkeskommune, Skattepatruljen og Gardermoen politistasjon om kontrollene. 

Det ble utført kontroller på taxi-depotet på Gardermoen med nærliggende plasser,  A-hus og endel drosjeholdeplasser. Både vanlige taxier og maxitaxier ble kontrollert. Kontrollen foregikk fra klokka 10.00 til 20.00. De aller fleste av sjåførene var imøtekommende og positive til at det ble utført kontroll.