Koronasituasjonen: Gjør flere tiltak til skolestart i Indre Østfold

Kort tid før skolestart har Indre Østfold blitt hardt rammet av lokalt koronautbrudd. Flere skolebusser og ulik oppmøtetid for elevene er blant tiltakene Viken fylkeskommune nå iverksetter for å sikre godt smittevern.

Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock  

– Viken fylkeskommune har tjenester og virksomheter i alle deler av fylket. Det er en selvfølge for oss å stille opp for kommuner som rammes av lokale smitteutbrudd, slik som Indre Østfold gjør nå, ved å gjøre det vi kan på våre områder, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Til skolestart neste uke setter Viken fylkeskommune opp 10 ekstra busser for å sikre godt smittevern på skoleskyssen i Indre Østfold.

Skoleskyss er utslagsgivende

– Våre elever er i aldersgruppen der man nå opplever smitte og vi vil gjøre det vi kan for å sette i verk tiltak som kan hjelpe – og som vil gjøre det trygt for elevene å stille på skolen når de skal det. Skoleskyssen er noe som er særlig utslagsgivende å få gjort tiltak på for å kunne unngå enda strengere tiltak som å stenge skolene fysisk en periode, og Viken fylkeskommune bistår så langt det er mulig med å sette inn ekstra busser og sjåfører – i tillegg til tiltak inne på bussene, sier Brenna.

Elevene møter til ulike dager

De videregående skolene i Indre Østfold setter også i gang flere tiltak som følge av de lokale smitteutbruddene. Blant annet er det bestemt at ikke alle elever møter fysisk på skolen første skoledag. De ulike klassetrinnene vil være på skolen på forskjellige ukedager. De øvrige dagene vil de få digital hjemmeundervisning, slik som før sommeren.

Lærere og elever fra Indre Østfold på skoler i andre kommuner

Det er avklart med kommuneoverlegen i Indre Østfold at lærere og elever som bor i Indre Østfold, men tilhører videregående skoler utenfor kommunen, kan møte opp på sine skoler. Selvsagt med mindre de selv eller nærkontakter er syke/har koronalignende symptomer/er i karantene/har testet positivt på covid-19 nylig.

Tett samarbeid om tiltakene

Tiltakene gjelder i første omgang for to uker, og vil bli fortløpende vurdert.

– Tiltakene som settes i verk skjer i tett dialog mellom skolene, Indre Østfold kommune og Viken fylkeskommune som skoleeier. Ved å fordele elevene på ulike dager, er håpet å unngå ytterligere smittespredning og ikke minst redusere presset på skoleskyssen, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Husk smittevernrådene

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Kontaktreduserende tiltak:
    • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
    • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner
    • Unngå trengsel og store samlinger

Se direktoratets veileder om smittevern

Til toppen