Kraftige kostnadsøkninger blir krevende for Viken

Økte kostnader til blant annet oppvarming av bygg, drift av fylkesveier og kollektivtrafikk gjør at Viken fylkeskommune må føre en strammere økonomisk politikk.

Illustrasjon Getty Images

Fylkesrådet i Viken fylkeskommune la torsdag fram tertialrapport for andre tertial 2022. Rapporten viser at kostnadsøkningene kun til energi var på 251,8 millioner kroner inneværende år.

I tillegg varsles det om store kostnadsøkninger på drift av fylkesveier og innen kollektivtransporten.

Utfordringer i kø

– Kraftig økte kostnader til oppvarming av bygg, drift av fylkesveiene og til kollektivtrafikken blir krevende for fylkeskommunen å håndtere framover, sier fylkesråd for finans og administrasjon, Edvin Søvik (Ap).

– Både innen kollektivtransport og i driften av fylkesveier vil det neste år være behov for flere hundre millioner i friske midler, bare for å opprettholde dagens nivå. Dette vil vi komme tilbake til i budsjettet. Men det er ingen tvil om at vi står i en krevende situasjon, en situasjon som ventes å bli enda mer krevende neste år. Det gjør at vi må prioritere de viktige oppgavene først, sier fylkesråden.

Noen lyspunkter

Heldigvis er det noen positive nyheter å lese i tertialrapporten.

– For inneværende år reddes vi av økte skatteinntekter og økt utbytte fra energiselskapene. Det gjør at vi kan kompensere for kostnadsøkningene, opprettholde tjenestetilbudet og slipper å kutte nå, sier Søvik.

Vil lette på byrden til fremtidige fylker

Søvik varsler imidlertid om at usikkerheten er stor i tiden som kommer.  Han minner om at Viken fylkeskommune står i en særstilling i forhold til Oslo kommune og en del andre fylkeskommuner, med tanke på kostnadene ved å skulle bygge tre nye fylker.

– Vi kjenner ikke inntektsrammene til nye Akershus, Østfold og Buskerud før til sommeren neste år. Derfor er det viktig å ikke bruke opp handlingsrommet til de nye fylkene nå. Vi må sette dem i stand til å kunne levere tjenester til sine innbyggere fra 1. januar 2024. Derfor foreslår vi å bruke en andel av årets økte inntekter til egenfinansiering av investeringer. Dette for å redusere gjeldsbelastningen til de fremtidige fylkeskommunene, avslutter Søvik.

Les også