Kulturområdet skal utvikle egne temastrategier

Viken fylkesting har vedtatt at det skal utvikles tre egne temastrategier for rådsområdet kultur og mangfold, og inviterer til en god og bred medvirkningsprosess, når den starter opp i april. 
Illustrasjon av folk i bevegelse - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Mathilde Lid, Melkeveien Designkontor AS  

Strategiene skal gjelde fra 2022 til 2025.

Det skal jobbes med strategier for følgende områder: 

  • Temastrategi for kunst og kultur
  • Temastrategi for frivillighet
  • Temastrategi for bibliotekutvikling

Temastrategiene skal etter planen vedtas innen utgangen av året, og vil da erstatte gjeldende strategier og planer for de aktuelle områdene fra de tidligere fylkeskommunene Buskerud, Akershus og Østfold.

Et viktig styringsverktøy

Temastrategier er et viktig styringsverktøy for fylkeskommunes egne virkemidler, og vil vise politisk retning og legge politiske føringer for arbeidet fremover.

Bilde av fylkesråd Tonje Kristensen - Klikk for stort bildeTonje Kristensen Morten Brakestad   – Temastrategiene er viktige for å ivareta bredden i fagområdene innen kulturområdet, og ivaretar også behovet for å konkretisere prioriteringene innen kultur- og mangfoldområdet i et Viken-perspektiv.

Ønsker innspill

Det kommer til å være en god, bred og koordinert medvirkningsprosess, hvor det vil hentes innspill fra blant andre: frivillige organisasjoner, idrett-, friluftsliv- og kulturaktører og kommuner. Også råd for mennesker med funksjonsnedsettelse, eldrerådet og ungdommens fylkesråd vil komme med innspill.

– Vi ønsker en bredest mulig medvirkning i arbeidet med temastrategiene, slik at de kan blir så gode og treffsikre strategier som overhodet mulig. Her blir det viktig med god dialog og innspill fra alle dem som bruker, deltar, igangsetter og forvalter de områdene som berører strategiene, sier fylkesråden.

Medvirkningsprosessen starter opp i april og skal etter planen avsluttes i juni. 

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for «alt» Viken gjør. Flere av FNs bærekraftsmål er bakt inn i temastrategiene.

Til toppen