Kunstkonsulent ved Eikeli videregående skole

Viken fylkeskommune lyser ut oppdrag som kunstkonsulent ved Eikeli videregående skole. Søknadsfristen er 8. mars.
Klikk for stort bildeNybygg ved Eikeli videregående skole Nordic - Office of Architecture og KHOT

Vi søker en person som har et oppdatert blikk på kunst og arkitektur, og som evner å se kunstens rolle som kunst i offentlig rom, i dette tilfellet en videregående skole som både er verneverdig og et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Kunstkonsulenten vil lede kunstutvalget og ha ansvar for den kunstfaglige oppfølgingen i prosjektet, og skal særlig sørge for at kunstneren koordinerer sitt arbeid med involverte parter gjennom hele prosjektfasen.

Oppdraget er lyst ut på KOROs oppdragsportal.
Søknadsfrist er 8. mars

Kunstplan

Det skal utvikles en kortfattet kunstplan i nært samarbeid med kunstutvalget. Prosjektet skal gjennomføres i henhold til retningslinjer for nye kunstprosjekter, i henhold til gjeldende kontraktsvilkår og innenfor prosjektets budsjett- og tidsramme. Kunstkonsulent skal i samarbeid med oppdragsgiver søke støtte fra ulike tilskuddsordninger dersom det blir aktuelt. Oppdraget skal løses innenfor avsatt honorar, med en totalramme på kr. 200.000,-  inkludert alle utgifter til reise og annet.

Innkomne søknader blir behandlet av Akershus Kunstsenter og RSU.

Retningslinjer

Viken fylkeskommune opererer foreløpig med retningslinjer for kunst fra de gamle fylkene, og for Eikeli videregående skole er det Akershus fylkeskommunes retningslinjer for nye kunstprosjekter som er gjeldende. 

Kulturmiljø

Eikeli videregående skole ligger i østre del Bærum kommune, på Hosle. Skolen ble bygget i 1960 og definert som et kulturmiljø i «kommunedelplanen for kulturmiljøer og kulturminner i Bærum 2010-2020».  Viken fylkeskommune skal bygge om og utvide skolen med en ny skoledel og en idrettshall, i samarbeid med Bærum kommune. Byggeprosjektet er en del av FutureBuilt, og vil være et plusshus med blant annet solcelleanlegg på taket.

Nybygg

Brutto areal for nybygget er ca 4500 kvadratmeter. En flerbrukshall med bifunksjoner utgjør ca 2000 kvadratmeter øvrige arealer inkludere fellesområder, vestibyle, klasserom, grupperom og teknisk areal.

Brutto areal for ombygging er på ca 2100 kvadratmeter med blant annet tilpassing til universell utforming, ny kantine, auditorium samt flere garderobefasiliteter for elever og ansatte.

Til toppen