Lager plangrunnlaget for de nye fylkene sammen

En felles innsats for en bærekraftig utvikling, forener hele Viken-samfunnet. Denne uken var nærmere 200 aktører samlet for å drøfte nye regionale planer for nye fylker.

Fylkesrådsleder og planråden på scenen - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen og fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil ønsket velkommen til strategisk forum for regionale planer 6. april. Gry N. Løvhaugen, Viken fylkeskommune

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Nå er vi godt i gang med å legge et solid grunnlag for de nye fylkene. Dette er nyskapende planarbeid, og det er kjempebra og viktig at vi har med oss så mange samarbeidspartnere fra hele regionen, blant annet fra kommuner, næringsliv, akademia og frivilligheten, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil (Sp) i Viken fylkeskommune.

Bred deltakelse

Viken fylkeskommune overtok rundt 30 regionale planer fra de tidligere fylkene. Disse skal erstattes av brede samfunnsplaner for å kunne jobbe bedre med bærekraftsmålene og løse sammensatte samfunnsutfordringer. Fylkestinget i Viken har vedtatt at nye regionale planer kan danne fundamentet når Akershus, Buskerud og Østfold igjen etableres fra 1. januar 2024, men at det er de nye fylkeskommunene selv som må vedta de regionale planene. Seks personer i gruppearbeid - Klikk for stort bildeHvordan kan regional arealplanlegging bidra til å nå bærekraftsmålene? Det drøftet blant annet f.v.: Charlotte Iversen fra Borg Havn, Dag Kjensjord og Gunnar Apeland fra Sørum næringsforening, Sigrid Grimeli fra Flå kommune, Malin Vikner fra Region Värmland og Kari Ottestad fra Viken fylkeskommune. Gry N. Løvhaugen, Viken fylkeskommune  

Arbeidet med å legge dette fundamentet er nå i gang.   

Denne uken var nærmere 200 aktører fra hele Viken-samfunnet samlet til strategisk forum i Drammen for å meisle ut plangrunnlaget for de nye fylkene.

Flere roller – samme mål 

Arbeidet ledes av et programstyre med representanter fra ulike deler av Viken-samfunnet, blant annet NHO, LO, Statsforvalteren, frivilligheten, kultursektoren, akademia og flere kommuner. 

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) er leder for programstyret. 

- Regional samfunnsutvikling og planlegging dreier seg om å få ulike samfunnsaktører til å jobbe mot samme mål. Vi har ulike roller og sitter på ulike virkemidler, men de store samfunnsutfordringene og målene har vi i stor grad felles, sier hun.

Les mer om Vikens regionale planer her

Ny form for samfunnsplanlegging

Blant medlemmene i programstyret finner vi professor Sjur Baardsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet i Ås. Han roser tilnærmingen til samfunnsplanleggingen som nå er på gang.

- Her har Viken gått foran på et veldig viktig område, sa han under en panelsamtale på strategiforumet. 

Også fungerende regiondirektør for NHO Oslo Viken Benedicte Røer deltok i samtalen, og er klar på at næringsliv og bedrifter vil være svært viktige for bærekraftarbeidet framover. 
- Vi skal bidra til å trekke inn perspektivene bedriftene er opptatt av. Det er sterke bedrifter i alle kriker og kroker i Viken. Vi trenger bedriftene for å finne grønne løsninger, sa hun i panelsamtalen.  

I panelsamtalen deltok også Lørenskogs ordfører Ragnhild Bergheim. Hun pekte på viktigheten av at den regionale planleggingen var godt koordinert med kommunenes planlegging. 

- Vi skal gi gode innspill til de regionale planene, og så følge opp i de kommunale planene. For mange av tiltakene vil skje på kommunenivå, påpekte hun. 

Hørt på forum

Foruten foredrag, og faglige innspill, besto konferansen av flere arbeidsverksted som skal gi et godt utgangspunkt for videre arbeid. Vi stilte noen av deltakerne et spørsmål: 

Hvordan vil dere bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling framover?

Portretfoto - Klikk for stort bildeLinda Sygna, cChange Elin Lied, Viken fylkeskommune   Linda Sygna, cChange

- Vi kan bidra til at både de tekniske og de samfunnsmessige løsningene som må til, ses på gjennom en helhetlig linse. Vi må se på hvilken rolle vi har som innbyggere, foreldre og ansatte i det grønne skiftet. Vi må være med å stille noen nye spørsmål, og sette fokus på å gjøre ting annerledes enn det vi allerede gjør. Vi må få fram viktigheten av å gjøre bærekraft relevant for alle liv og jobber.

Portrettfoto - Klikk for stort bildeStephen Adom, Skeiv Verden Oslo og Viken Pål B. Vikesland, Viken fylkeskommune   Stephen Adom, Skeiv Verden Oslo og Viken

- Vi trenger flere sånne arenaer hvor vi snakker direkte sammen på tvers av sektorer. Vi jobber mye med livskvalitet, gjennom å tilby sosiale møteplasser for skeive med innvandrerbakgrunn, og slik forbedre levekårene deres. Vi driver også mye med kursvirksomhet for offentlige organisasjoner som kanskje ikke kjenner til utfordringene vår målgruppe møter i hverdagen.

 

Portrettfoto - Klikk for stort bildeSolveig Vestenfor, ordfører i Ål kommune Pål B. Vikesland, Viken fylkeskommune    Solveig Vestenfor, ordfører i Ål kommune 

- «Distrikts-Viken» ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling, og da er det viktig at utviklingen også er tilpasset lokale forhold. Der har vi mye å bidra med, og da er det bra med sånne fora som i dag.

Portrettfoto - Klikk for stort bildeSjur Baardsen, professor og tidligere rektor ved NMBU Pål B. Vikesland, Viken fylkeskommune    Sjur Baardsen, professor og tidligere rektor ved NMBU

- Denne måten å tenke samfunnsplanlegging på et banebrytende. Å satse på utdannelse og klimatiltak vil være viktige bidrag om vi skal nå bærekraftsmålene. Der skal vi bidra godt.

 

Les mer om det regionale planarbeidet