Lager sommerskole for flyktning-ungdommer

Med bakgrunn i krigen i Ukraina, tilbyr mange skoler i Viken flyktning-ungdommer i alderen 16 – 19 år å delta på sommerskolen sammen med norske ungdommer i samme alder. Det vil bli gitt støtte til digitale verktøy og eventuelt tolk, etter behov.
Jenter sitter ved pulter i klasserom - Klikk for stort bilde Getty Images/FatCamera  

I løpet av sommeren 2022 gjennomføres det sommerskole med faglig og sosialt innhold for elever som allerede går i videregående skole, eller som skal begynne i videregående skole denne høsten.

Deltakelse på sommerskolen er gratis for deltakerne.

Hvem kan delta på tilbudet?

Tilbudet gis til flyktningeungdom i alderen 16- 19 år som:

  • Er bosatt i en kommune
  • Har fått tildelt en kommune

Tilbudet gjelder ikke for flyktninger som er i transittmottak.

Sommerskoletilbudene ved de videregående skolene har ulik varighet og gjennomføres på ulike tidspunkter, men har det til felles at det skal være et faglig og sosialt tilbud som er relevant for å starte eller fortsette på videregående skole.

Hvilke skoler har sommerskoletilbud?


Nedenfor følger en oversikt over hvilke skoler som tilbyr sommerskole. Det er den enkelte kommune som har ansvar for flyktning-ungdommene som er bosatt/har fått tildelt en kommune som må melde på deltakere, altså ikke deltakerne selv.

I tillegg gjennomfører Hønefoss videregående skole et sommertilbud som kun er rettet mot flyktningungdom i alderen 16 – 19 år som er bosatt eller tildelt en kommune i regionen. 

Den enkelte skole vil kunne svare på spørsmål om tilbudet. 

På grunn av ferieavvikling vil det måtte påregnes noe lenger responstid enn vanlig på henvendelser i juli.

Til toppen