Langhus på 60 meter funnet med georadar nær Gjellestadskipet

Ved Gjellestad i Halden er det funnet avtrykk av et langhus på nær 60 meter, samt en rekke andre bygninger og graver.
Flyfoto med inntegninger av langhus funnet på Gjellestad - Klikk for stort bildeNye georadarundersøkelser har avdekt langhus Et av de fem langhusene som er funnet nær Gjellestadskipet er 60 meter, noe som gjør det til et av Nordens største. Arild L. Teigen, Viken fylkeskommune/ Lars Gustavsen, NIKU

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Funnet bekreftet det forskerne allerede trodde – at stedet der skipsfunnet ble gjort i 2018 har vært et sentralt sted i jernalder og vikingtid. Nå begynner forskningsprosjektet som skal gi svar på gåtene i Gjellestads historie.

I høst har Norsk institutt for kulturminneforskning kjørt georadar i områdene nær der Gjellestadskipet ble funnet i 2018 med samme metode.

Undersøkelsene er første del av forskningsprosjektet Viking Nativity, hvor arkeologer, historikere og vikingtidseksperter skal studere hvordan Gjellestad utviklet seg gjennom jernalderen.

Allerede før prosjektet er i gang for fullt har det blitt gjort oppsiktsvekkende funn.

Langhuset er blant Nordens største

– Ikke langt nord for Gjellestadskipet har vi funnet flere bygninger, som alle er typiske langhus fra jernalderen. Det aller mest oppsiktsvekkende er et langhus som er nesten 60 meter langt og 15 meter bredt, som gjør det til et av de største i Norden, sier arkeolog Lars Gustavsen fra NIKU.

Han skal skrive doktorgrad med georadardata fra Gjellestad som utgangspunkt, og har hatt feltansvaret for undersøkelsene som har ført til de nye funnene.

– At vi allerede i starten av forskningsprosjektet kan skilte med storslagne funn som dette, er utrolig lovende, sier han.

I tillegg til dette langhuset har de nye georadarundersøkelsene ført til funnet av fire andre hus som er 15-30 meter lange og inntil 13 meter brede.

Georadarundersøkelsene har også avdekket flere overpløyde gravhauger i åkeren nord for gårdstunet på Gjellestad.

– Gravhaugfunnene er egentlig ikke så overraskende, ettersom det ligger tilsvarende gravhauger i skogholtene rundt undersøkelsesområdet. I tillegg har Viken fylkeskommune sjaktet i området tidligere og gjort funn som kunne tilsi at det skulle ligge gravhauger her. Allikevel er det viktig at vi kan kartlegge disse for å få et utfyllende bilde av landskapet rundt Gjellestad, sier han.

Vil sette Gjellestadskipet inn i kontekst

I løpet av høsten har arkeologene undersøkt 40 hektar jordbruksområder sør, øst og nord for skipsfunnet med georadar. Nå planlegger Viken fylkeskommune innledende arkeologiske undersøkelser for å kunne datere de nye funnene.

– Foreløpig vet vi ikke hvor gamle husene er eller hva slags funksjon de har hatt. Arkeologiske undersøkelser og dateringer vil hjelpe oss på veien til å få svar på dette, sier Sigrid Mannsåker Gundersen fra Viken fylkeskommune.

Hun og Gustavsen mener at husenes plassering i landskapet kanskje må sees i sammenheng med gravfeltene lenger sør.

– Funnene av langhusene er med å bekrefte at Gjellestad har vært et maktsenter i jernalderen. I løpet av de neste årene kommer vi nok til å forstå mer av sammenhengen mellom skipsfunnet, husene og framveksten av jernalderens sentralsteder, avslutter Gustavsen.

Viking Nativity:

Forskningsprosjektet Viking Nativity er støttet av Norges Forskningsråd.

Forskningsgruppa består foruten NIKUs Knut Paasche (prosjektleder) og Lars Gustavsen av Bjørn Bandlien (Universitetet i Sørøst-Norge), Rebecca Cannell (NIBIO), Sigrid Mannsåker Gundersen (Viken fylkeskommune), Frode Iversen, Christian Løchsen Rødsrud og Mari Arentz Østmo (Kulturhistorisk Museum), og Jon Vidar Sigurdsson (IAKH).

Se prosjektets nettside

Pressekontakt: Lars Gustavsen, NIKU
lars.gustavsen@niku.no | 907 97 112