Lanserer bærekraftskurs for Viken-kommunene

For å styrke arbeidet med bærekraft ytterligere, er det viktig at alle har en felles forståelse for hva bærekraft og FNs bærekraftsmål er, samt hvordan vi kan bidra til en bærekraftig utvikling. Nå lanserer fylkeskommunen bærekraftskurs for kommunene.

Illustrasjon av mann med stav som ser utovre fjell og skyer med FNs bærekraftslogo - Klikk for stort bilde Illustrasjon Fete Typer       

– Vi i Viken fylkeskommune skal drive med samfunnsutvikling, og det er ikke småtteri vi har ambisjoner om å få til. Vi skal rett og slett skape et bærekraftig Viken-samfunn. For å få til dette er det viktig at vi samarbeider godt med kommunene våre, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna. 

Lanserer første del av bærekraftskurset

Fylkeskommunen har nå utarbeidet et bærekraftskurs for ledere og ansatte i sentraladministrasjonen som også gjøres tilgjengelig for Vikens 51 kommuner. Del 1 gir innføring i hva bærekraftig utvikling er, og hva status er for FNs bærekraftsmål i Viken. 

Det gis også forslag til hvordan hver enkelt og institusjoner kan ta konkrete grep for å bidra til bærekraftig utvikling. 

Lenke til kurset har blitt sendt ut til kommunene via brev til deres postmottak. 

Utvikling av del 2 sammen med kommunene 

Kurspakken første del danner grunnlag for del 2. Del to av bærekraftskurset vil gå grundigere inn på hvordan du kan jobbe med bærekraft i dine arbeidsoppgaver. Kurset tar utgangspunkt i strukturen fra regional planstrategi, gir gode eksempler på bærekraftsarbeid og forklarer hva målkonflikter er.

Dermed får du trening i å jobbe med dilemmaer, som er en viktig del av bærekraftsvurderinger. 

– For å utvikle en tilpasset del 2 for kommunene, ønsker fylkeskommunen utover høsten å etablere samarbeid med kommuner. Det gleder vi oss til, sier bærekraftskoordinator for Viken, Line Begby. 

Dette ble blant annet diskutert i bærekraftseminaret for kommuner som ble arrangert 26. mai. Du kan se opptak av seminaret her.  

Til toppen