Legger felles plan for å få Gardermoregionen ut av krisen – ber om møte med næringsministeren

Viken fylkeskommune og flere aktører i Gardermoregionen samler seg om en rekke innspill til et møte med næringsminister Iselin Nybø. Målet er å få arbeidslivet på fote igjen etter at koronakrisen har rammet regionen beinhardt, forteller fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Klikk for stort bildeMøtet 13. november fant sted digitalt. Viken fylkeskommune   

Det er klart etter at en delegasjon fra Viken fylkeskommune, NAV, Avinor og Ullensaker kommune holdt et nytt møte 13. november om den alvorlige situasjonen i Gardermoenregionen. Her har koronakrisen rammet svært hardt, arbeidsledigheten er høy, og det er usikkert om permitterte får jobben tilbake.

- Næringslivet trenger mer treffsikre tilskuddsordninger og Gardermoen trenger omstillingsmidler. Regjeringen er nødt til å ta innover seg at statsbudsjettet må gjenspeile behovene som har oppstått som følge av krisen. Derfor tar vi initiativ til dette møtet med næringsministeren så snart som mulig, sier fylkesråd Tonje Brenna.

Statsbudsjettet skal vedtas av Stortinget før utgangen av året.

Les også: Holdt krisemøte om arbeidsledigheten rundt Gardermoen 

Kartlegger behov og muligheter

På møtet 13. november ble partene også enig om å samarbeide om følgende konkrete aksjonspunkter fremover.

  • Viken fylkeskommune og Ullensaker kommune jobber sammen om nye næringer. Dette løftes over i et eget spor og prioriteres i det strategiske næringsutviklingsarbeidet.
  • Kartleggingsarbeidet må vise hvilken kompetanse arbeidssøkerne og de permitterte har behov for og hvilke muligheter som ligger i fagskoletilbudet.
  • Samhandlingsplattformer etableres der Ullensaker kommune trekkes inn i arbeidet, blant annet må ordningen til fylkeskommunen om Bedriftsintern opplæring tilgjengeliggjøres.
  • Realkompetansevurdering benyttes i kartleggingen og kapasiteten til bemanning må ses på.

Dette var møtedeltagerne

Disse var til stede på møtet:

- Ullensaker kommune ved Eyvind Jørgensen Schumacher og Åge Vebostad
- Avinor ved Stine R Westby og Joachim Westher Andersen
- NAV ved Steinar Hansen, Lise Westly og Gry Hosøy
- Viken fylkeskommune ved Tonje Brenna, Johan Edvard Grimstad, Siv Henriette Jacobsen og Solveig Helene Olsen

Til toppen