Lyser ut 18 millioner til næringsutvikling og innovasjon 

Nå er det igjen mulig å søke støtte til næringsutvikling og innovasjon i Viken-samfunnet. 

FORNØYD: Fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad Morten Brakestad

Det er avsatt inntil 18 millioner kroner i denne andre utlysningsrunden.  

– Dette inkluderer en ekstrabevilgning fra fylkestinget i Viken der det er avsatt midler til prosjekter innen sirkulærøkonomi og digitalisering, samt prosjekter rettet mot nye innovative samarbeid i koblingen mellom lokalmat og reiseliv, forklarer fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad  

Han håper ordningen blant annet kan bidra til nye arbeidsplasser i fylket vårt.   
 
– Dette er en ordning som skal styrke hele Viken-samfunnet. Målet er å støtte bærekraftig næringsutvikling og verdiskaping, samt bidra til et sterkt innovasjonssystem i hele Viken, sier Grimstad.  

– Et av målene med ordningen er å bidra til å styrke næringsgrunnlaget, samt sikre og etablere nye arbeidsplasser i Viken. Gjennom samhandling mellom næringsliv/klynger, kapital, gründere, forskning og utviklingsarbeid (FoU) og offentlige institusjoner vil vi bedre både nasjonal  og internasjonal konkurransekraft i regionen, sier fylkesråd Johan Edvard Grimstad.  

Les retningslinjene og se hvordan du søker her

Søknadsfristen er 27. oktober.  

Tilskuddsordningen ble lyst ut for første gang i mars 2021. Totalt ble 14,1 millioner kroner fordelt på 32 prosjekter: Se hvilke som mottok støtte her

Les også: 10 tips til deg som vil søke støtte til næringsutvikling 

Til toppen