Mangler et løft for lærlinger i statsbudsjettet

I forslag til statsbudsjettet er det ikke lagt opp til en justering av tilskuddet til lærlinger. – Dette er uheldig og kan virke negativt på arbeidslivets motivasjon til inntak av lærlinger, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse.

Elev med beskyttelse foran ansiktet bøyer seg over metall og sveiser. - Klikk for stort bildeElev sveiser Jarle Nyttingnes  

Siv Henriette Jacobsen - Klikk for stort bilde – Det er uvanlig å ikke pris- og lønnsjustere lærlingtilskuddet. Vanligvis har det gått opp med rundt 2,5-3,5 prosent hvert år de siste 10 årene, sier Siv Henriette Jacobsen.

Det ekstra lærlingtilskuddet som ble gitt høst 2020 og vår 2021 fjernes.

Dette var en definert sum pr kontrakt pr måned som ble tildelt fylkeskommunene, som fylkeskommunene betaler ut igjen til bedriftene som tar inn lærlinger. Dette tilskuddet var tidsavgrenset og ble ikke videreført høsten 2021.

– Fjerning av det ekstra lærlingetilskuddet sammen med manglende pris- og lønnsjustering av det eksisterende tilskuddet er en reel og vesentlig svekkelse av ordningen fra 2022. Dette betyr dermed en manglende satsing på yrkesfagene. Her bør man heller styrke tilskuddene for å stimulere bedriftene til å ta inn flere lærlinger, sier Siv Henriette Jacobsen.

Til toppen