Massiv satsing på skolebygg i Viken 

Det skal investeres 12,3 milliarder kroner i skolebygg i Viken de neste ti årene. Den ambisiøse investeringsplanen inneholder til sammen 27 ulike prosjekter, og skaper over 3000 flere elevplasser. 
Klikk for stort bildeSATSER: -Dette er en viktig dag for alle lærere og fremtidige elever ved videregående skoler i Viken, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna. Trine Sirnes/illustrasjonsfoto   

– Dette er en viktig dag for alle lærere og fremtidige elever ved videregående skoler i Tonje Brenna - Klikk for stort bilde Morten Q. Hommersand Viken. Jeg er glad for at vi har fått på plass denne investeringsplanen, til tross for at vi står i en krevende økonomisk situasjon, sier fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna (Ap). 

Fylkesrådet la onsdag 12. mai fram forslag til investeringsplan for de videregående skolene i Viken. 

Klikk for stort bildeSiv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse. Morten Brakestad   – Denne planen sikrer at alle prosjektene som de tre tidligere fylkeskommunene har vedtatt vil bli realisert. Fylkesrådet har klart å skaffe et økonomisk handlingsrom som gjør det mulig å opprette 3000 flere elevplasser, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse. 

Det legges opp til at prosjektene skal realiseres over en periode på ti år. I nærmeste fremtid sørger fylkesrådet for at de prosjektene som er satt i gang ferdigstilles. Dette gjelder PUAS Halden vgs, Ås vgs, Bleiker vgs, Eikeli vgs, nytt fjøs på Buskerud vgs og ombygging på Kongsberg vgs.  

Halvard Ingebrigtsen - Klikk for stort bildeHalvard Ingebrigtsen (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon. Morten Brakestad  – Dette er et enormt løft for våre skoler og vi investerer totalt 12,3 milliarder i løpet av tiårsperioden. Vi har vært opptatt av å skape forutsigbarhet og denne planen viser hvordan alle disse investeringene skal finansieres. Men vi står overfor krevende omprioriteringer og er avhengige av økte inntekter, sier Halvard Ingebrigtsen (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon. 

Behov før økte bevilgninger 

Prognosene viser at elevveksten vil være størst på Nedre og Øvre Romerike, Follo, Moss og Asker og Bærum. De prosjektene som er planlagt som følge av utvikling i elevtallene er blant annet ny videregående skole i Ski sentrum, bygge ut Rud videregående, Lørenskog videregående skole, Skedsmo videregående, Jessheim videregående og Åssiden i Drammen. I tillegg fortsetter arbeidet med planlegging av utbygging av Fornebu videregående skole rundt 2030 i tråd med forventet elevtallsvekst. 

– De neste fem årene skal vi ha plass til nesten 3200 flere elever på våre skoler. Vi har et stort behov for å investere i skolebygg. Vi trenger en regjering og et storting som jobber med oss og som ser hvor viktig statens bevilgninger er for den enkelte elev. Vi håper på et stortingsflertall som forstår alvoret, og bevilger pengene som trengs slik at vi får rehabilitert og bygget raskere, sier Tonje Brenna.  

Her finner du saken som ble behandlet i fylkesrådet 12. mai

Fylkesrådet foreslår også å sette av 1 milliard kroner til omfattende rehabilitering av skoler i tiårsperioden.  

Anbefaling av gjennomføringsplan 

Fylkesrådet foreslår følgende plan for gjennomføring av prosjekter.   

  1. Prosjekter under gjennomføring, Finansieres i perioden 2021-2023, kostnad 1,626 mrd. kr. 

PUAS Halden (utstyr og inventar) - Ombygging 8800 m2 leide lokaler, utbygging Ås –nybygg og ombygg og felles idrettshall med kommunen, Bleiker –ombygging og nybygg og felles idrettshall med Asker kommune, Eikeli – ombygging og nybygg, felles idrettshall med Bærum kommune, Buskerud fjøs, Drammen – ombygging, Nesbru - inneklima, Ringerike – nybygg og Kongsberg –om- og nybygg 

  1. Prosjekter under planlegging begrunnet i elevtallsvekst. Finansieres i perioden 2021-2026. kostnad 3,853 mrd. kr.  

Ski – ny videregående skole og avhending av leid skole, Rud – ombygg, riving og nybygg, Lørenskog - nybygg, idrettshall i samarbeid med kommunen, Skedsmo - om- og nybygg, Jessheim – nybygg, Åssiden – nybygg, Strømsø – ombygg, idrettshaller Røyken, Nesbru og Vestby 

  1. Prosjekter hovedsakelig knyttet til prekære rehabiliteringsbehov. Avhending leie. Finansieres i perioden 2021-2026. Samlet kostnad 1,150 mrd. kr.  

Askim – riving, om- og nybygg, Mysen – nybygg, Frederik II (tomtekjøp), Glemmen - rehabilitering, Hvam – rehabilitering, Halden avhending leie 

  1. Prosjekter knyttet til rehabiliteringsbehov og/eller nybygg. Ferdigstillelse rundt 2030.  Samlet kostnad 3,26 mrd. kr. 

St. Olav - nybygg, Frederik II - nybygg, Interkommunal idrettshaller, Ny videregående skole på Fornebu (fremtidig behov for elevplasser) 

  1.  Diverse poster med årlig avsetning i 10 års perioden. Årlig avsetning 240,3 mill. kr.- Samlet 2.4 mrd. kr. 

Diverse ombygginger/tilpasninger, investeringsreserver, programmering/utredning, kostnadskrevende utstyr, el-sikkerhetstiltak, brannsikringstiltak, energi- og miljøtiltak, inneklimatiltak samt Investerings- og rehabiliteringsprogram. 

Saken skal sluttbehandles i fylkestinget i juni.  

Til toppen