Mektig imponert over ansattes innsats  

Fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen fullroser den ekstraordinære innsatsen ansatte i Viken fylkeskommune har lagt ned de siste ukene.  

Klikk for stort bildeSTOLT: - Kjære alle ansatte, dere er helter, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen i denne saken. Morten Q. Hommersand

–  Jeg er dypt imponert over hvordan medarbeidere i samtlige sektorer av fylkeskommunen bretter opp ermene, er kreative og utviser stor vilje til å gjøre jobben som nå kreves. Jeg er stolt over å få være øverste leder for et slikt fantastisk lag, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen i Viken fylkeskommune.  

Norge er inne i uke to av en stor solidaritetsdugnad for å begrense smittespredningen av korona-viruset. Myndighetene har satt i verk de mest inngripende tiltakene vi har sett siden 2. verdenskrig, og det merkes også i Viken fylkeskommune. 

12. mars bestemte Viken fylkeskommune å stenge alle sine videregående skoler fram til etter påske.  

Samme dag meldte regjeringen at alle landets skoler og barnehager holdes stengt i to uker. Arrangementer er avlyst. Bedrifter må holde stengt. Folk skal holde avstand og holde seg hjemme, og i størst mulig grad gjøre jobben sin hjemmefra.  

24. mars kom meldingen fra Regjeringen om at tiltakene forlenges til over påske.  

Digitalt krafttak 

Nå må hjulene holdes i gang på nye måter. De siste ukene har ansatte i Viken fylkeskommune utvist stor kreativitet og pågangsmot for å jobbe til det beste for innbyggerne gjennom en ekstraordinært krevende situasjon. Dugnadsånden lever i beste velgående, konstaterer den fungerende fylkesrådslederen.  

– Det er imponerende å se alt arbeidet som gjøres digitalt, på en god og strukturert måte. Det er gjort en stor innsats for å få på plass digitale løsninger og gi folk opplæring i verktøyene ved etableringen av Viken fylkeskommune. Jeg vet mange har jobbet hardt med å få alle opp og stå digitalt, det er jeg takknemlig for.  Det nyter vi alle godt av når vi må skape nye måter å jobbe på, sier Ingebrigtsen.  

– Samtidig har jeg full forståelse for at situasjonen med hjemmekontor er vanskelig for mange. Det er uvant å ikke være sammen med kolleger, og mange har kanskje flere barn i skolealder som krever oppfølging. Alt blir ikke perfekt, men vi gjør så godt vi kan. Det er viktig at vi fortsetter å være rause og tålmodige med hverandre, for dette kan bli en situasjon vi må stå sammen i en god stund framover, sier han.  

Innsatsen legges merke til 

I hele organisasjonen er det tatt grep for innbyggernes beste i helt uvanlig situasjon.  

Innen tannhelsesektoren er det blant annet opprettet tre tannklinikker i Viken for akuttbehandling av koronasmittende. Og selv om ordinære tannlegetimer er avlyst, skal alle pasienter med akuttbehov få hjelp.  

På de videregående skolene har ledelsen og lærerne raskt fått på plass digitale undervisningsformer, alternative opplegg og god oppfølging av elever.  

Det har også blitt lagt merke til i nasjonal presse. I en artikkel i Dagens Næringsliv 20. mars trekkes Roald Amundsen videregående skole fram som et eksempel: “Undervisningen skjer etter de faste timeplanene. Lærere i alle aldre og med ulike forkunnskaper kaster seg på teknologibølgen og har Teams-møter med elevene online, spiller inn videosnutter, utforsker nye undervisningsformer. Etter en uke med fjernundervisning er erfaringen at elevene deltar minst like aktivt som vanlig.” 

Slike tilfeller er det mange av.  

 – For eksempel har jeg fått høre hvordan Halden videregående skole ringer kontaktlærer alle elevene sine, de har opprettet hjertetelefon, det er tett kontakt mellom rektor og elevrådsstyre og organisasjonene og elevtjenesten jobber oppsøkende. 

Les også: Kastet ut i den digitale skolen

Åssiden videregående skole har laget “Koronadagbok” der elevene legger inn tekster og filmer, som brukes som vurderingsgrunnlag i flere fag. For å hjelpe lærerne i sin nye digitale arbeidshverdag har IKT servicefag etablert helpdesk for lærere. 

– Og nylig hørte jeg om en kantinemedarbeider som, fordi vanlig kantinedrift er lagt ned, kastet seg rundt og tilbydde seg å dra rundt med undervisningsmateriell til elever. Sånt er fantastisk.  

– Og dette er bare noen eksempler. Jeg har hørt utrolig mange slike historier de siste ukene, og det er rørende. Så kjære alle ansatte. Dere er helter, sier Ingebrigtsen.    

Samtidig vet han at den nye hverdagen for mange har blitt vanskeligere som følge av endringene i skoletilbudet.  

– Det er viktig at skolene er oppmerksomme på at denne situasjonen skaper ekstra utfordringer for noen elever, som trenger ekstra oppfølging, sier Halvard Ingebrigtsen.  

– Viken kan utgjøre en forskjell 

Som fungerende fylkesrådsleder har Ingebrigtsen selv svært travle dager i en annerledes jobbsituasjon. Han sitter som øverste leder i Vikens sentrale kriseledelse, som møtes daglig for å ha statusoppdateringer og fatte beslutninger. Fylkesrådet har nå sine ukentlige møter i digitale form for å løse de mange utfordringene Korona-situasjonen gir. 23. mars la fylkesrådet fram sin første tiltakspakke for Viken-samfunnet.  

– Nå skal vi sørge for å realisere de ulike tiltakene Viken-pakken. Her får administrasjonen en helt avgjørende jobb, sier han.  

– Jeg tror Viken fylkeskommunes arbeid som regional utviklingsaktør i lang tid vil preges av dette. Og her kan vi utgjøre en forskjell ved å bruke de virkemidlene vi rår over for at næringslivet, kulturlivet og samfunnslivet for øvrig skal kommer seg på beina igjen, mener Ingebrigtsen. 

– Fortsetter det politiske arbeidet 

Selv om fylkesrådet holder sin løpende drift i gang, er det øvrige politiske arbeidet også berørt av koronasituasjonen. Fylkestinget som skulle vært 26. mars er utsatt, det samme gjelder flere andre politiske møter, styremøter og annen møtevirksomhet.  

– Vi skal sørge for å få gjennomført politiske vedtak, slik at vi i størst mulig grad opprettholder framdriften for ulike prosjekter og saker. Vi søker et bredt samarbeid med fylkestinget for å finne gode løsninger, sier Ingebrigtsen.  

– Det er vanskelig å si når vi er tilbake i hverdagen slik vi kjente den før koronasituasjonen. Men vi skal komme dit på en god måte. Det skal vi klare sammen, sier han.  

– Pass på hverandre  

Ingebrigtsen minner om de grunnleggende smittevernstiltakene som alle har ansvar for å gjennomføre.  

– Det er viktig å følge rådene fra de sentrale myndighetene til enhver tid. Det kan redde liv. Pass på hverandre og helsen din, det er det viktigste, avslutter Halvard Ingebrigtsen. 

Til toppen