Nå åpnes bygdemiljøpakkene

Et attraktivt sentrum. Bedre tilrettelagt boligutbygging. Satsing på kunst og kultur. Planene er mange i Aremark. Denne høsten åpnes bygdemiljøpakkene for tre kommuner i Viken. SAMARBEIDER: Fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim og Aremark-ordfører Håkon Tolsby gleder seg til å å samarbeide om utviklingen av kommunen. Viken fylkeskommune        

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Da ønsker vi velkommen til det vi kaller storgata i Aremark.

En tirsdag på sensommeren står ordfører Håkon Tolsby ved bensinstasjonen i Aremark, og hever stemmen til en liten forsamling.  Han må gjøre det slik. For storgata han snakker om er trafikkert. Og strengt tatt ikke en storgate. Derimot er det fylkesvei 21 som går tvers igjennom kommunen.

SENTRUM: Sentrumsutvikling står høyt på agendaen i Aremark kommune, forteller ordfører Håkon Tolsby.  Akkurat det kan virke «litt trist», medgir ordføreren. Men han er samtidig klar på at akkurat denne dagen kan markere starten på noe nytt. Noe som skal gi kommunen nær Svenskegrensa i Øst et løft. Kan for eksempel veien gjennom sentrum med enkle grep gjøres om til en miljøgate?

Det er slike spørsmål ordføreren og delegasjonen på 11 personer denne august-dagen gir seg i kast med.

- Dette er nybrottsarbeid

Foruten ordføreren er kommunedirektør, stedsplanleggere, ansatte i næringsseksjonen, samt flere representanter fra Viken fylkeskommune anført av fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim til stede.

Det vi nå går i gang med er nybrottsarbeid, og det blir veldig spennende. Vi er åpne på at dette har vi ikke gjort før, og vi må prøve oss litt fram. Vi skal rett og slett samarbeide om å gjøre Aremark til en enda bedre plass å bo.

Grunnen til samarbeidet er at Aremark kommune er en av tre pilotkommuner i Viken som har fått tildelt fylkeskommunes bygdemiljøpakker – en satsing for å styrke distriktene med attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og klimavennlig stedsutvikling.  Det er første gang ordningen testes ut.

Bygdemiljøpakkene er ikke en tilskuddsordning. I motsetning til bypakkene og byvekstavtalene følger det ikke statlige midler med ordningen. Men selve «pakketankegangen» tas med i arbeidet.

Forenklet sagt handler bygdemiljøpakkene om at fylkeskommunen «låner bort verktøykassen sin», og kan bidra med blant annet veiledning, nettverksbygging og plan- og strategiarbeid.

Denne dagen er det befaring og oppstartsmøte for prosjektet i Aremark.  

Les også: Aremark, Lunner og Rollag får bygdemiljøpakker

Flere distriktsutfordringer

Aremark ligger nær svenskegrensa i Øst, og det bor rundt 1300 mennesker her. Innbyggertallet har holdt seg stabilt. På 1970-tallet kom det en boom. Da bodde det rundt 1700 i kommunen, før det igjen har stabilisert seg.

BEFARING: Her ved Hølen er det muligheter for trivelige friluftsområder.Kommunens kvaliteter er mange. Naturen er vakker. Haldenvassdraget og Villmarksveien strekker seg parallelt gjennom kommunen. Hit kommer fiskere, hyttefolk og friluftsentusiaster på besøk gjennom hele året.

Bomiljøene er trygge og gode. Folka er trivelige. Det satses på kunst, kultur og idrett. 

Men Aremark har også sine utfordringer.  Det bor få unge mennesker her. For få folk flytter til Aremark. Kollektivtilbudet er så som så. Og kommunen er den eneste i Viken uten et tettsted.

Administrasjonssenteret Fossby er delt i to kjerner. Å koble disse sammen, og få et tydeligere landsbypreg er noe av det Aremark håper å få til gjennom bygdemiljøpakken, forklarer ordføreren idet han guider delegasjonen over broa der Fossbyelva renner. Følget beveger seg videre ned mot Hølen, hvor det er potensiale for koble boligfelt og sentrum tettere sammen, påpekes det.   

– Vi er veldig glade for å bli valgt ut som pilotkommune til dette prosjektet. Vi har noen utfordringer i kommunen. Men gjennom dette opplegget kan vi jobbe for å få et hyggeligere sentrum, vi kan legge bedre til rette for boligutbygging, og rett og slett jobbe for å gjøre Aremark til et enda triveligere sted, forteller ordfører Tolsby.

Konkret, konkret, konkret

Et sentralt poeng med bygdemiljøpakkene er at støtten kan skreddersys til kommunens behov.

Temaene i bygdemiljøpakkene kan handle om alt fra næringsutvikling, samferdselsprosjekt, kulturutvikling eller lokalt utdanningstilbud. Det betyr at det kan legges til rette for både stort og smått. Kanskje litt enkel belysning kan bidra til en gangvei blir triveligere, samtidig som man tenker de store tankene som på sikt skal gi bygda vekst og utvikling.

– Jeg håper vi ganske raskt kan få på plass noen konkrete mindre prosjekter, samtidig som vi kan planlegge langsiktig, sier kommunedirektør Andreas Lervik under presentasjonsrunden.

BEFARING: Kanskje kan grusbanen gjøres om til en folkehelsepark, er blant spørsmålene som kan bli diskutert framover.Tvinnereim er klar på at den ballen skal Viken fylkeskommune være med å ta.

- Vi er opptatt av at vi skal tenke konkret, konkret, konkret. Derfor skal dette prosjektet også forankres i hele vår organisasjon på tvers av fagområder, og vi håper å gå i gang med noen helt konkrete prosjekt i Aremark allerede denne høsten, forteller hun.

Befaringen går videre til den lokale kafeen Furulund, videre til den gamle fotballbanen som på sikt kanskje kan bli en folkehelsepark. Befaringen rundes av i bygget som rommer bibliotek og kulturscene.

Etter endt omvisning er fylkesråd Tvinnereim klar for å brette opp ermene.

KULTUR: Det satses på kunst og kultur i Aremark. – Dette var en veldig god start på hele bygdemiljøpakkeprosjektet. Vi har fått et godt innblikk i utfordringene og mulighetene som ligger her i Aremark.

Lunner og Rollag neste

Lunner og Rollag er de to andre kommunene som har fått tildelt bygdemiljøpakker. De får også besøk fra Viken fylkeskommune de neste ukene

– Jeg gleder meg til å besøke Lunner og Rollag, og få vite mer om deres prosjekt og utfordringer. Vi skal jobbe godt sammen framover. Å bruke bygdemiljøpakkene til å utvikle distriktene i Viken, er noe vi går inn i med stor entusiasme, sier Tvinnereim.

Les mer om bygdemiljøpakkene her

BYGDEMILJØPAKKER

  • Viken fylkeskommune oppretter bygdemiljøpakker som kan styrke distriktene med attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og klimavennlig stedsutvikling - i tett samarbeid med kommunene. 
  • Fylkesrådet i Viken vedtok 17. juni 2021 at Aremark, Lunner og Rollag blir de første pilotkommunene. 
  • Viken fylkeskommune mottok 16 søknader fra kommunene i Viken om å delta i bygdemiljøpakkene.
Til toppen