Nå blir det felles TT-ordning i Viken   

1. januar 2021 kommer ny, felles TT-ordning for hele Viken. Den skal sikre like rettigheter, uansett hvor i fylket du bor. 
Dame med krykke hjelpes ut av en drosje - Klikk for stort bildeFra 1. januar 2020 gjelder ny forskrift om TT i Viken. Ove Tøpfer   
  

Fylkestinget vedtok 26. november enstemmig den nye forskriften om tilrettelagt transporttjeneste for personer med funksjonsnedsettelse i Viken (TT-ordningen), som skal tre i kraft 1. januar 2021.

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud til personer som på grunn av varig funksjonsnedsettelse ikke kan bruke vanlige, offentlige transportmidler. 

TT-ordningen er en del av kollektivtilbudet i fylket, sammen med tilbudet om Bestillingstransport og FLEX. 

 – Den nye ordningen innebærer at det ikke lenger blir ventelister for TT-transport. Vi vet at mange har ventet på at det skal bli ledige TT-kort, og vi er glade for at vi nå kan fjerne ventelistene slik at alle som trenger TT-ordningen, får bli med, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel.  

Det har vært forskjellige ordninger i de tre gamle fylkene som nå utgjør Viken.  

Nå blir det én modell, og det er fylkeskommunen som skal stå for administrasjonen av ordningen, slik det var i gamle Akershus.

– Den nye felles TT-ordningen for hele Viken vil sikre likebehandling og bedre ressursutnyttelse, sa saksordfører Liv Thon Gustavsen (FrP) i fylkestingets møte.   

Likebehandling og forutsigbarhet 

– Vi har lagt vekt på likebehandling og forutsigbarhet. Forslaget avgrenser TT-ordningen til brukergrupper som ikke får støtte gjennom andre ordninger, sier Olav Skinnes.   

I fylkestingets vedtak ligger det at TT-midlene nå tildeles brukerne likt. Rullestolbrukere med behov for kostnadskrevende spesialbil, og søkere bosatt over 15 kilometer fra kommunesenter, gis høyere tilskudd for å kompensere for kostnadene.  

TT-brukerne skal ikke betale egenandel.  

For at ikke alle som har TT-kort skal måtte søke på nytt med en gang, er det vedtatt en overgangsordning der brukere av de tidligere ordningene i Viken, beholder reiseretten sin i to år.  

Grundig medvirkning 

Før vedtaket i fylkestinget har saken vært på en omfattende turné til brukerorganisasjonene og brukerrådene. Det har vært gjennomført spørreundersøkelse med kommunene som har ansvar for saksbehandling i dagens TT-ordninger, og forslaget til TT-forskrift har vært ute på åpen høring.  

– Det har kommet inn mange nyttige innspill, og vi setter stor pris på engasjementet, sier Skinnes. 

Ordningen skal evalueres innen 2021, der brukerorganisasjonene skal involveres. 

Til toppen