Nå er Viken antirasistisk sone

Det er nulltoleranse for rasisme, diskriminering og trakassering i Viken fylkeskommune.  Viken fylkeskommune erklæres som antirasistisk sone.

GJELDER OVERALT: Viken fylkeskommune som antirasistisk sone skal synliggjøres på alle Vikens lokasjoner, deriblant skolene. Trine Sirnes  

Det vedtok fylkestinget 18. februar.

– Jeg er glad for at et overveldende flertall i fylkestinget stiller seg bak dette tydelige og viktige budskapet. Vi har nulltoleranse for rasisme. Vi skal ta ansvar og lede an i kampen for et rettferdig samfunn der hudfargen eller navnet ditt ikke skal definere hvilke muligheter du har. Det er dette Viken fylkeskommune nå sender et klart signal om, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

VIKTIG VEDTAK: Fylkesrådsleder Tonje Brenna er glad for fylkestingets vedtak. Morten Brakestad Tidligere denne uken var hun klar på at hun forventet at fylkestinget stilte seg bak fylkesrådets innstillingsforslag. Forventningen ble innfridd av et stort flertall i fylkestinget. Kun Fremskrittspartiet stemte imot. Dermed er Viken fylkeskommune formelt antirasistisk sone.

Det innebærer nulltoleranse for enhver form for rasisme, diskriminering og trakassering på alle nivåer i organisasjonen.

Skal vises i praksis

Når fylkestingets vedtak nå er formelt på plass, er Brenna klar for å sette erklæringen ut i praksis.

– Det er nå det virkelige arbeidet begynner. Viken skal framover bidra til å sette antirasistisk arbeid på dagsorden både i egen organisasjon og i Viken-samfunnet. Jeg vil invitere inn unge og eldre, arbeidssøkere og sjefer, trenere og lærere, og alle som kunne tenke seg å være med å forme arbeidet med Viken som antirasistisk sone, forteller hun.

– Ingen kan gjøre alt, alle kan gjøre noe

Det var Rødt som tok initiativet som fylkesrådet så fulgte opp. Viken fylkeskommune som antirasistisk sone skal synliggjøres på alle lokasjoner, fysiske og digitale møteplasser, på arrangementer der Viken er arrangør eller sentral bidragsyter og gjennom holdningsskapende arbeid og kampanjer. Eksempler på dette er skoler, fylkeshus og tannklinikker, kollektivterminaler, digitale og fysiske medvirkningsprosesser, sosiale medier, idretts- og kulturarenaer og -arrangement.

– Dette bør også gjelde de selskapene vi eier eller kjøper tjenester av i deres møte med befolkningen, for eksempel kollektivselskapene. Det er viktig at alle kan føle seg trygge og velkomne på reiser i Viken. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe i kampen mot rasisme, sier Brenna.

Viken har 58 videregående skoler. At Viken erklærer seg som antirasistisk sone skal både synliggjøres for alle elever og ansatte og det skal få betydning i praksis på skolene rundt om i hele fylket.

– Det fins mange gode eksempler på antirasistisk arbeid som foregår på skolene våre i dag. Blant annet har Glemmen videregående skole fått Benjaminprisen for sitt inkluderingsarbeid. De skaper en skole som for mange elever også oppleves som et hjem, der alle har plass og kan høre til. Vi skal i tiden fremover kartlegge og avdekke rasisme på alle våre arenaer, også skolene. Det gjøres mye godt antirasistisk arbeid på skolene våre og jeg vil legge til rette for at skolene kan lære av hverandre. Vi har for lenge unnlatt å ta debatten om rasisme og jeg vil at elever i Viken skal være i stand til og tørre å ytre seg mot rasisme.

Dette er vedtaket

Fylkesrådets forslag til innstilling som ble vedtatt i fylkestinget lyder slik:

Viken fylkesting erklærer Viken fylkeskommune som antirasistisk sone. Dette innebærer at:
a) Viken fylkeskommune praktiserer på alle nivåer nulltoleranse for enhver form for rasisme, diskriminering og trakassering.

b) Likestillings- og diskrimineringsloven ligger til grunn for alt arbeid i alle ledd i Viken fylkeskommune.

 c) Opplevd og strukturell rasisme og diskriminering i Viken fylkeskommunes virksomhet og i våre tjenester, arbeidsplasser, skoler og andre møteplasser kartlegges og møtes med tiltak.

d) Viken fylkeskommune inviterer kommuner, organisasjons- og arbeidsliv, og andre samarbeidspartnere til et samarbeid for å bli et antirasistisk og antidiskriminerende fylke, der mangfold sees som en ressurs.

Til toppen