Nå kan du gi dine innspill

Du kan nå gi innspill til temastrategier for kunst og kultur, og bibliotekutvikling, før de vedtas endelig. Fristen for å gi innspill er 7. oktober.Illustrasjonsbilde: Buskerud kunstsenter Øystein Thorvaldsen   

Fylkestinget har vedtatt at det skal utarbeides temastrategier for kunst og kultur, bibliotekutvikling og frivillighet.

I denne omgang gis det mulighet for å gi innspill til kunst og kultur, og bibliotekutvikling, mens det på et senere tidspunkt vil gis anledning for å gi innspill til temastrategi for frivillighet.

– Samhandling med eksterne aktører, og kommune og stat, er viktig for å få en god gjennomføring av fylkeskommunenes politikk på dette området. Vi håper at så mange som mulig deltar og gir innspill, slik at vi treffer så godt som mulig med den fremtidige politikken vår, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap).

Temastrategiene vil gjelde for perioden 2022 til 2025.

Jo flere innspill, jo bedre– Det er viktig med et bredt spekter av kunst-, kultur- og bibliotektilbud, som når hele befolkningen i Viken, sier Tonje Kristensen (Ap). André Strand, Viken fylkeskommune  

I arbeidet med temastrategiene har det blitt gjennomført tidliginvolvering av fylkeskommunale råd, eksterne aktører, kommuner og komite for kultur, og det ble før sommeren opprettet en egen side på Viken.no hvor det har vært mulig å gi innspill.

Vi har fått mange innspill allerede, men vi ønsker oss mange flere. Skal vi lykkes med å utvikle en ambisiøs kunst- og kulturpolitikk for Viken, trenger vi så mange innspill som mulig.

 Hva slags innspill ønsker dere?

– Når det gjelder kunst og kultur, ønsker vi nå innspill til mål og prioriteringer. Mens for bibliotekutvikling, ønsker vi innspill til visjon, mål og strategier, sier fylkesråden.

Viktig for sosial bærekraft

FNs bærekraftsmål har en sentral plass i temastrategiene.

– Det er viktig med et bredt spekter av kunst-, kultur- og bibliotektilbud, som når hele befolkningen i Viken. Det er viktig både for økonomisk verdiskaping i samfunnet, men ikke minst, for den sosiale bærekraften, knyttet til bl.a. ytringsfrihet, demokrati, deltakelse og inkludering, og folkehelse. Strategiene vil bringe fylkeskommunen og Viken-samfunnet videre i dette arbeidet, sier fylkesråden.

Erstatter tidligere strategier

Temastrategiene tar hensyn til vedtatte regionale planer, og erstatter samtidig temastrategier fra de tidligere fylkeskommunene, som nå utgjør Viken fylkeskommune.

Til toppen