Nå kan du søke toppjobben i de fremtidige fylkeskommunene

Stillingen som øverste administrative leder, i hver av de tre nye fylkeskommunene: Akershus, Buskerud og Østfold, er nå lyst ut.

  

For Akershus, som vil få parlamentarisk styringsform, søkes det etter en fylkesdirektør ved fylkesrådsleders kontor. I Buskerud og Østfold, som vil få formannskapsmodell, søkes det etter fylkeskommunedirektører

Fylkestinget har nedsatt tre ansettelsesutvalg for rekruttering av øverste administrative leder til de nye fylkeskommunene – ett for hvor hver av de nye fylkene. Les mer om de tre ansettelsesutvalgene.

Når ansettelsesutvalgene har innstillingene klare, er det fylkestinget i Viken som ansetter. Dette skjer etter planen på fylkestingsmøtet 14.–15. september.

Rekrutteringsbyrået Visindi AS bistår i rekrutteringsprosessen. Du finner stillingsutlysningene på deres nettsider:

Til toppen