Nå kan flere benytte seg av lærekandidatordningen

Viken fylkesting vedtok 16. juni å etablere en tilskuddsordning for lærekandidater ved opplæring i bedrift. Målgruppen for ordningen er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater med behov for tilrettelegging ved opplæring i bedrift.
To kvinnelige lærlinger i kokkeuniform som tilbereder mat. - Klikk for stort bilde Camilla Aarsrud, Viken fylkeskommune  

Lærekandidatordningen er i dag en ordning hvor ungdom som ikke kan gå et fullt lærlingeløp likevel kan oppnå kompetanse til bruk i et arbeidsliv. Det gjør de ved å følge et tilsvarende løp som lærlinger – 2 år opplæring i skole og 2 år opplæring i bedrift («2+2»), men med forskjellig grad av ekstra tilrettelegging, og med mål om grunnkompetanse (delkompetanse) i stedet for fullt fag/svennebrev.

Siv Henriette Jacobsen - Klikk for stort bilde – Vikens nye lærekandidatordning vil gi flere av elevene våre muligheten til å fullføre sin videregående opplæring, samtidig som flere av elevene våre vil få de gode mulighetene en får gjennom opplæring i bedrift, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse.

Målet skal være kvalifisering til arbeid innenfor både ordinært og tilrettelagt arbeidsmarked, og «2+2» skal være hovedmodellen for opplæringen.

En omlegging av tilbudet slik at flere kan nyttiggjøre seg lærekandidatordningen krever at ordningen tilføres inntil 18 millioner kroner pr år i fire år med oppstart 21.06.2021.

Lik praksis i hele Viken

Det har vært ulik praksis i de tre tidligere fylkene. Lærekandidatordningen i Viken nå blir harmonisert slik at de samme retningslinjene blir gjeldende for hele fylket.

-Vi ønsker å gi disse elevene mulighet til å kunne være lærekandidater på arbeidsplasser og bedrifter som gir reell mulighet til å delta i arbeidslivet. Lærebedriftene skal i større grad tilrettelegge for disse ungdommene gjennom å få støtte og økt kompetanse fra Viken som skoleeier, sier Siv Henriette Jacobsen.

Dette er vedtaket:

1.Viken etablerer tilskuddsordningen Tilretteleggingstilskudd ved opplæring i bedrift.

2. Målgruppen for ordningen er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater med behov for tilrettelegging ved opplæring i bedrift. Målet skal være kvalifisering til arbeid innenfor både ordinært og tilrettelagt arbeidsmarked, og «2+2» skal være hovedmodellen for opplæringen.

3. En omlegging av tilbudet slik at flere kan nyttiggjøre seg lærekandidatordningen krever at ordningen tilføres inntil 18 millioner kroner pr år i fire år med oppstart 21.06.2021. Det økte finansieringsbehovet dekkes gjennom omdisponering innenfor rådsområdets tildelte budsjettramme.

4. Administrasjonen utarbeider retningslinjer for ordningen som vist til i saken.

5. Ordningen evalueres våren 2023.

Til toppen