Nærhet til skolen skal gjelde 

Nærskoleprinsippet skal ligge til grunn for en felles inntaksordning for de videregående skolene i Viken fylkeskommune.
Lærer hjelper tre elever - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB

Fylkestinget vedtok prinsippene for inntaksordningen på sitt møte 17. september. 

Fylkestingets vedtak om inntaksordningen innebærer at søkerne i Viken skal ha rett til å gå på en skole i nærheten av der de bor. Det betyr at avstand til skolen teller mer enn karakterer. Samtidig skal alle kunne søke seg til andre skoler og regioner dersom de ønsker dette.  

Flertall i fylkestinget

Et flertall i fylkestinget bestående av Ap, Sp, SV, MDG, Rødt og Pensjonistpartiet vedtok den nye inntaksordningen.   

– Jeg er glad for at vi nå kan få på plass en varig og god inntaksordning, som sikrer forutsigbarhet for alle, og som også er en fleksibel ordning. Nærskoleprinsippet er et viktig verktøy for at flest mulig skal fullføre og bestå videregående skole i Viken, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse. 

Mange hensikter

– Nærskoleprinsippet skal blant annet sikre en desentralisert skole og tilbudsstruktur, bidra til å utjevne karakterforskjeller på skolene, ta hensyn til søkernes reisevei og redusere fylkets transportkostnader og redusere svingninger i søkertall fra år til år, sier Siv Henriette Jacobsen.  

– Samtidig skal det bidra til en bedre forutsigbarhet for søkerne og gjøre overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole lettere, sier Jacobsen.  

Skolering av skoleansatte

Det ble også vedtatt at det skal sikres god informasjonsformidling og skolering av skoleansatte. Dette for å sikre at samtlige elever og skoleansatte har nok og god informasjon om hva inntaksreglementet er, hvordan de slår ut og hva elevene har rett på.  

Forskriften for inntak til videregående skoler og formidling av læreplasser skal først sendes på høring, før fylkestinget skal gjøre vedtak om forskriften i desember.  

Oppsummering av inntaksordningen  

Inntaksordningen er basert på et geografisk nærskoleprinsipp, der den skolen som ligger nærmest søkers bosted med ønsket utdanningsprogram er søkers primærskole. Søkere til Vg1 har rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram. Siden skolenes opplæringstilbud kan være ulikt, kan en søker ha rett på inntil tre primærskoler.  

Alle kan sette opp de skolene de ønsker på søknaden, men prioriteres inn på primærskolen.  

Søke annet enn primærskole

Søkere som av særlige grunner har behov for å søke på andre skoler enn primærskolen: Behovene defineres som:

  • A) Bytte av skolemiljø
  • B) Søkere som har arbeid eller som deltar i idrett eller kulturaktiviteter på høyt nivå innenfor sin aktivitet
  • C) Mer egnet/kortere reisevei  

Geografi spiller inn

Skoler innenfor samme geografiske område som har samme utdanningsprogram i sitt opplæringstilbud har felles inntak til dette utdanningsprogrammet og regnes som en del av samme nærskoleområde. Søkere med geografisk fortrinn i området har dermed flere skoler som sine primærskoler til samme utdanningsprogram. Dette vil gjelde i Bærum, Moss og i Lillestrøm. Andre skoler som ligger i nærheten av hverandre har mer komplementære tilbud.  

Begrensede tilbud

Noen tilbud finnes kun på et begrenset antall skoler (3–5) i Viken fylkeskommune. Søkere til disse tilbudene søker på lik linje i Viken, og ordinære søkere tas inn på grunnlag av karakterer 6. Dersom det ikke er nok primærskolesøkere til å fylle et tilbud, kan andre søkere konkurrere seg inn til de ledige plassene på grunnlag av karakterer.  

Behov for fleksibilitet  

For å sikre fleksibiliteten innenfor et nærskolesystem er følgende føringer er lagt til grunn i arbeidet med å lage en permanent inntaksordning for Viken fylkeskommune:  

  • Skoler som ligger i gåavstand fra hverandre (2–3) kilometer regnes som del av det samme nærskoleområdet.  
  • Elever som har spesielle behov for det kan prioriteres på andre skoler enn sin primære. Behovene defineres som: A) Bytte av skolemiljø. B) Arbeid eller deltagelse i idrett og kultur på høyt nivå. C) Mer egnet/kortere reisevei.  
  • Tilbud som finnes på få skoler (3–5) i Viken. Regnes som fylkesdekkende og kan søkes fritt.  
  • Etter at søkere har fått inntak til geografisk næreste skole i tråd med sine rettigheter, kan andre søkere fritt tas inn til ledige plasser basert på karakter. 
Til toppen