Nesoddtangen buss- og fergeterminal moderniseres

Mandag 18. januar markerte fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes oppstarten av et etterlengtet moderniseringsprosjekt på Nesoddtangen buss- og fergeterminal. 
Markerte oppstart av modernisering av Nesoddtangen buss- og fergeterminal. F.v.: Eiendomssjef VKT, Ragnar Gullhaugen, fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes, administrerende direktør i VKT, Jafar Altememy. Viken Kollektivterminaler FKF.  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Viken kollektivterminaler FKF (VKT) har ansvaret for buss- og fergeterminalen på Nesoddtangen, og for anløpet på Aker Brygge-siden, og som er byggherre for moderniseringsprosjektet.

Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune, gratulerte alle involverte med prosjektstart.

– Dette er en kommune hvor bruken av kollektivtransport står sterkt, med mange arbeidspendlere inn mot Oslo. Nesoddfergen er Norges mest trafikkerte fergesamband for persontrafikk. Vi ser frem til å kunne levere innbyggerne en moderne og funksjonell kollektivterminal, sier Olav Skinnes.

Viken kollektivterminaler FKF har lenge jobbet for å kunne komme innbyggerne i møte med et optimalisert tilbud ved terminalen på Nesodden.

Effektiv terminal og et bedre servicetilbud

– Hovedfokus er å sikre effektiv og trygg persontrafikkavvikling, ikke minst ved på- og avstigning fra fergen. Vi gjør vårt beste for at både passasjerer og operatører skal oppleve en best mulig start og slutt på reisen, sier Jafar Altememy, administrerende direktør i VKT.

– I tillegg ønsker vi å videreutvikle dette flotte bygget til å romme et utvidet servicetilbud, og bidra til lokal næringsutvikling.

Her tegnes det inn kafé med panoramautsikt mot fjorden og hovedstaden – et sted for det uformelle jobbmøtet, eller bare et hyggelig ventested. Dette gleder vi oss til, sier Altememy.

Modent for oppgradering

Dette knutepunktet, hvor innfartsparkering, bussterminal, sykkeloppstilling og fergeterminal sameksisterer, har lenge vært modent for en oppgradering. Både de reisende og fergeoperatørene har meldt om trengsel ved på- og avstigning for fergen.

Terminalbygget - som er visuelt flott, med flere gode løsninger som opprinnelig fungerte etter hensikten - ble bygget slik at passasjerene sluses gjennom en trakt mellom venterom og kiosk.

I takt med befolkningsveksten og vekst i kollektivtrafikken har denne passasjen blitt for trang for effektiv persontrafikkavvikling.

Ti millioner

Nå legges det opp til separate strømmer for henholdsvis på- og avstigning. Kostnadsrammen for prosjektet er på 10 millioner kroner.

MDH Arkitekter er engasjert i prosjektet, og den opprinnelig arkitekt, Arne Henriksen, har også bidratt inn i planleggingen av prosjektet.

– Dette sikrer kontinuitet i det visuelle uttrykket på terminalen, i respekt for det eksiterende bygget, sier Jafar Altememy.

Nesoddtangen buss- og fergeterminal

Halvøya som utgjør Nesoddlandet, med sine nær 20.000 innbyggere, huser mange arbeidspendlere inn mot Oslo. Nesoddfergen er Norges mest trafikkerte fergesamband for persontrafikk. I normalåret 2019, hadde vi påstigningstall på terminalen (buss og ferge) på hele 2 182 222.

Viken Kollektivterminaler FKF
Kollektivtrafikk i Viken