Nesten 316 millioner kroner i spillemidler til Viken

Viken fylkeskommune ble i statsråd 5. mai tildelt 315 849 000 kroner i spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 
 

Texasdalen terrengsykkelbane Sørumsand - ung syklist  - Klikk for stort bildeTexasdalen terrengsykkelbane på Sørumsand - ung syklist Bingsfoss sykkelklubb

Beløpet er nesten 1 million kroner lavere enn det det Viken fylkeskommune mottok i 2022. Både søknadssum og antallet søknader er redusert sammenliknet med fjoråret.

Kombinasjonen av lavere søknadssum og relativt høyt tildelt beløp vil bety noe redusering av etterslepet for spillemiddelordningen i Viken. 

Til tross for noe reduksjon i søknadsmassen bygges det likevel mange anlegg for idrett og fysisk aktivitet i hele Viken. Totalt mottok fylkeskommunen 626 søknader med en samlet godkjent søknadssum på 932 000 000 kroner.

Det søkes om tilskudd til mange ulike anleggstyper. De fleste søknadene er til anlegg som er som er tilrettelagt for organisert idrett og fysisk aktivitet, men det er også et imponerende antall gode prosjekter som tilrettelegger for egenorganisert aktivitet og friluftsliv. 

Videre fordeling av midler til anlegg i kommunene vedtas i begynnelsen av juni.

Fylkesrådet vil i løpt av en måneds tid vedta årets detaljfordeling av midler til i anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene i Viken.

Søkere vil motta skriftlige svar på sine søknader i løpet av juni. 

Spillemidler, vår 2023
Fylke Total ramme
Agder 120 186 000
Innlandet 127 603 000
Møre og Romsdal 108 608 000
Nordland 105 460 000
Oslo 75 641 000
Rogaland 183 331 000
Troms og Finnmark 101 856 000
Trøndelag 192 370 000
Vestfold og Telemark 130 299 000
Vestland 244 862 000
Viken 315 849 000
Totalsum 1 706 065 000