Norsk-svensk samarbeid for Skagerrak

Politikere vil stå opp for Skagerrak – danner et nytt norsk-svensk forum. Västra Götalandsregionen, Viken fylkeskommune samt Vestfold og Telemark fylkeskommune har blitt enige om å danne et politisk forum Skagerrak. 

Bilde av en gruppe blide personer - Klikk for stort bildeFra venstre: Bijan Zainali, vice ordførande i regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen, Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse, Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder Viken fylkeskommune, Annika Tännström ordförande, regionutvecklingsnämnden, Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden, Västra Götalansregionen, Tonje Kristensen, fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune. Viken fylkeskommune

   

Målet for Skagerrak Politisk Forum er «Et sunt og produktivt Skagerrak, hvor havet er en tydelig ressurs for å skape bærekraftig utvikling, både økonomisk, miljømessig og sosialt.

– Forumet trengs for å løfte Skagerrak og gjøre det mer synlig i våre respektive land. Vi ser at det er store muligheter for å utvikle marine næringer i Skagerrak, samtidig er det også miljøutfordringer, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune.

Diskusjonen om å etablere et politisk forum for Skagerrak har pågått i et tiår, senest innenfor Interregprosjektet Marint Grenseforum Skagerrak som avsluttes nå i juni.

Västra Götalandsregionen og Vestfold og Telemark fylkeskommune har tatt sine formelle beslutninger. Torsdag 16. juni vil fylkesrådet i Viken ta sin beslutning.  

Kunnskapsbasert påvirkning

– Vi ønsker å ta opp saker og skape bedre muligheter til å påvirke myndigheter og virksomheter som kan ta beslutninger om bruk av havområdet. Påvirkningen må være kunnskapsbasert, så vi vil samarbeide med våre regionale universiteter, institutter og bedrifter for å skape et godt informert bilde av utfordringer og muligheter, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.

Forumet skal arbeide for å fremme næringsutvikling og adressere målkonflikter mellom miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig utvikling i marin og maritim næring.

Forumets medlemmer ser et stort potensial i å jobbe med det marine næringslivet som nå vokser frem på begge sider av grensen, ikke minst i forbindelse med ny og spennende sjømat.

Kunnskapsutveksling, politisk påvirkning, dialog og finansiering

– For eksempel er det et voksende, moderne havbruk med lav miljøbelastning på begge sider av grensen. Mulighetene for å utvikle disse næringene varierer imidlertid markant mellom Norge og Sverige. Det ønsker vi å endre ved å koble sammen problemstillinger rundt næringsutvikling, miljø og sosial bærekraft innenfor og mellom våre regioner, sier Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden, Västra Götalansregionen. 

Forumet skal jobbe gjennom fire hovedaktivitetsområder:

  1. kunnskapsutveksling
  2. politisk påvirkning
  3. dialog
  4. finansiering

Det skal blant annet arrangeres rundebordssamtaler der organisasjoner fra akademia, offentlig sektor og næringsliv inviteres til samtaler om grenseoverskridende utfordringer knyttet til havet.

Politisk engasjement

Vertsorganisasjon for forumet er Svinesundskommittén. Svinesundskommittén jobber for å gjøre området mellom Oslo og Gøteborg til Nordens mest attraktive grenseregion for bosetting, næringsutvikling og besøksnæring.

– Når det er en genuin politisk vilje til å utdype engasjementet for vårt felles hav Skagerrak, ønsker vi å være med og støtte dette initiativet, sier Cecilia Nilsson, daglig leder i Svinesundskommittén.

Forumet har sitt første møte i oktober 2022. Det er mulig å følge forumet via Svinesundskommitténs  nettsider: Politiskt Forum Skagerrak - Blå Tillväxt (svinesundskommitten.com)