Ny gang- og sykkelvei i Rælingen   

Om noen dager kan folk ta i bruk ny gang- og sykkelvei i Rælingen. Olav Skinnes, fylkesråd for distrikt og fylkesvei og ordfører i Rælingen Ståle Grøtte var blant flere som møttes 24. juni for å markere at prosjektet snart er ferdig.

Ny gang og sykkelvei i Rælingen kan snart tas i bruk. Fra venstre: Terje Mavåg, Ytre Rælingen velforening, Olav Skinnes, fylkesråd for distrikt og fylkesvei og Ståle Grøtte, ordfører i Rælingen. - Klikk for stort bildeNy gang og sykkelvei i Rælingen kan snart tas i bruk. Fra venstre: Terje Mavåg, Ytre Rælingen velforening, Olav Skinnes, fylkesråd for distrikt og fylkesvei og Ståle Grøtte, ordfører i Rælingen. Jan Ivar Bøe  

-Når denne nye gang- og sykkelvei langs fv. 120 kan tas i bruk om 14 dager, vil det bli tryggere å ferdes her for skolebarn og for alle myke trafikanter, sier Olav Skinnes.

Ved utbygging av strekningen vil det bli sammenhengende gang- og sykkelvegnett mellom Lillestrøm og Tomter i Rælingen.

Han understreket at dette er et prosjekt som har hatt høy prioritet for Viken fylkeskommune som veieier, prosjektet har vært inne i handlingsprogram for samferdsel.

Tryggere for alle trafikanter

Fylkesråd Olav Skinnes, ordfører Ståle Grøtta, varaordfører Hans Otto Tomter, representanter fra velforeningene, Viken fylkeskommunes prosjektleder Ole Kristian Krogh og representanter fra entreprenør Peab Anlegg AS møttes 24. juni for å markere den nye gang- og sykkelveien.

-Jeg er veldig glad for at denne strekningen på fv. 120 nå blir tryggere for alle trafikanter. Dette har vi gleder oss til, sier Ståle Grøtta, ordfører i Rælingen kommune.

Kostnadsrammen var 76,1 millioner kroner. Reguleringsplanen ble vedtatt høsten 2017 og ble utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Rælingen kommune.

Fremskyndet åpningen

Skinnes takket for samarbeidet med Rælingen kommune og gratulerte entreprenør Peab Anlegg AS og alle involverte for gjennomføringen av prosjektet, som blir ferdig før den opprinnelige tidsplanen, som var ferdigstillelse til høsten.

Til toppen