Ny rapport: Gir viktig kunnskap om universell utforming

Storsamfunnet har behov for å vite mer om tilstanden for universell utforming, konkluderer en fersk rapport. Rapporten blir viktig for Vikens videre planarbeid, konstaterer fylkesråd Annette Lindahl Raakil (Sp).

Espen Nedland Hansen og Annette Lindahl Raakil på podiet  under den digitale lanseringen av rapporten om universell utforming. - Klikk for stort bildeAvdelingsleder Espen Nedland Hansen og fylkesråd Annette Lindahl Raakil i Viken fylkeskommune under lanseringen av den nye rapporten om universell utforming. Skjermdump fra studioopptak    

20. juni ble den helt ferske rapporten Kunnskap om universell utforming i Viken (PDF, 2 MB) offentliggjort.

– Jeg er glad for at vi har fått mer kunnskap om universell utforming. Universell utforming er en viktig strategi for å oppnå bærekraftsmålene i Agenda 2030 og for å innfri prinsippet om at ingen skal utelates i dette arbeidet, sier Annette Lindahl Raakil, fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune. 

Det vil bli nyttig i planlegging, for konkrete prioriteringer og i utforming av politikk. 

Rapporten er utarbeidet av Proba samfunnsanalyse på oppdrag fra Viken fylkeskommune.

Her kan du se video hvor hovedfunnene fra rapporten presenteres

Grunnlag for regional planlegging

Funnene herifra vil blant annet bli viktig i videre regional planlegging, forteller avdelingsleder Espen Nedland Hansen i samfunnsplanavdelingen i Viken fylkeskommune.

– Så vidt vi vet er ikke dette gjort på fylkeskommunalt nivå før. I disse dager jobber vi med nye regionale planer, og her er det viktig at universell utforming ivaretas, sier Nedland Hansen.

– Vi ønsker å legge universell utforming til grunn i dette arbeidet, og det krever også en kunnskapsbasert inngang. Derfor har vi bestilt denne rapporten, sier han.

Behov for mer kunnskap og kompetanse 

Hovedfunnet i rapporten er, svært kort fortalt, at kunnskapen om universell utforming er til dels mangelfull.

Videre er det behov for mer kompetanse om universell utforming – både på fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Spesielt er samferdselssektoren et område som bør prioriteres.  

Rapporten viser også at personer med funksjonsnedsettelser på en rekke områder har dårligere levekår enn personer uten funksjonsnedsettelser.

Det er behov for å redusere barrierene for deltakelse i utdanning, arbeid og samfunnsliv for at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne delta på lik linje med andre.Rune Busch fra Proba samfunnsanalyse presenterer rapporten om universell utforming i studio. - Klikk for stort bildeRune Busch, prosjektleder i Proba samfunnsanalyse  

– Fylkeskommunen burde jobbe videre med å sikre at alle relevante områder blir kartlagt, fordi kunnskap om status er avgjørende for et langsiktig arbeid.

– Universell utforming av samfunnet er på mange måter en utopi – det er et hårete mål som man trolig aldri når fullt ut – og som vil være i endring – men det betyr ikke at man ikke skal jobbe med det, anbefaler Rune Busch, prosjektleder i Proba samfunnsanalyse.


Portrettfoto av fylkesråd Annette Lindahl Raakil. - Klikk for stort bildeAnnette Lindahl Raakil, fylkesråd for plan, klima og miljø.Gir viktige råd 

Det er et viktig budskap, mener fylkesråd Annette Lindahl Raakil.

– Alle skal kunne delta på like vilkår i samfunnet vårt, og ingen skal utelates. Det høres så greit og selvsagt ut i 2022. Denne rapporten bekrefter at det dessverre ikke er slik. Samtidig er jeg glad for at den gir noen viktige råd for hvordan vi kan bli bedre, og det skal vi ta med oss i videre arbeid, sier hun. 

Se hele rapporten her (PDF, 2 MB)

 

Universell utforming er en samfunnskvalitet som bidrar til samfunnets bærekraft, økt likestilling og bedre omgivelser for alle. 

  • Universell utforming styrker samfunnets bærekraft blant annet knyttet til kvalitetene som tilføres bolig, bygningsmasse, transport, infrastruktur og IKT.
  • Det bidrar til likestilling og ikke-diskriminering av personer med funksjonsnedsettelse ved at flere får bedre tilgang til utdanning, arbeid og sosialt liv.
  • Universell utforming er viktig for samfunnet som helhet, og for den enkelte. Det gir praktiske og funksjonelle løsninger, til nytte for oss alle gjennom hele livsløpet.

Her kan du lese regjeringens handlingsplan for universell utforming

Illustrasjon som viser sosial bærekraft - med mennesker som holder plakater med FNs bærekraftsmål - Klikk for stort bilde 
 

Til toppen