Ny TT-forskrift for Viken fylkeskommune ut på høring

Har du innspill til hvordan TT-ordningen i Viken kan bli bedre? I så fall vil vi gjerne høre fra deg!
rullestol og tilrettelagt transport - Klikk for stort bildeViken fylkeskommune ønsker innspill til organisering av TT-transporten i fylket Razvan Chisu/Istockphoto  

De tre tidligere fylkene (Akershus, Østfold og Buskerud) hadde forskjellig praksis da de var egne fylker. Nå er de blitt til Viken, og med er det behov for å harmonisere ordningene med transport av forflytningshemmede (TT) slik at det blir likt uansett hvor du bor. Det fordrer en felles TT-forskrift, og det er den som nå er ute på høring. 

Frist 11. september

Kommunene, brukerrådene og brukerorganisasjoner i Viken er særlig inviterte, men alle interesserte kan levere høringssvar. Frist for å svare på høringen er 11. september 2020. Det legges opp til politisk behandling i Fylkestinget høsten 2020, og innføring av ny TT-ordning 1. januar 2021.

Blant spørsmålene vi ønsker hjelp til å finne svaret på, er:

  • Hvordan skal ordningen tilpasses økte muligheter for bestillingstransport og servicelinjer i kollektivtrafikken?
  • Skal brukere med bil eller annen stønad til transport omfattes av ordningen?
  • Skal beboere på institusjon med heldøgns omsorg og pleie omfattes av ordningen?
  • Skal tilskuddet tildeles likt til brukere, eller skal det differensieres etter behov og/eller type funksjonsnedsettelse?
  • Hvordan skal ordningen håndtere forskjellen i reiseavstander?

Gi ditt innspill

Les mer om forslaget til ny TT-forskrift.

Her vil du også kunne lese hele høringsforslaget, og sende inn dine innspill

Til toppen