Nye rektorer og ledere i utdanningssektoren

Høsten 2020 får Viken fylkeskommune fem nye rektorer og en ny leder for veiledningssenteret på Lillestrøm. Nedenfor kan du lese litt om deres tanker om den nye rollen de går inn i, og hva de synes er viktigst i arbeidet med unge under utdanning i Viken.

Fra venstre: Per Grahn, Svein Hykkerud, Geir Lindblad, Mari Tønsberg, Lani Lunde og Hege Britt Johnsen - Klikk for stort bildeSeks nye skoleledere i Viken    

Svein Hykkerud, Malakoff videregående skole

– Jeg er opptatt av at både elever og ansatte skal trives og at vi skal jobbe godt i team, sier nyslått rektor på Malakoff videregående skole i Moss, Svein Hykkerud, som også understreker viktigheten av å hele tiden fylle på med profesjonsfaglig kompetanse.

Svein Hykkerud - Klikk for stort bildeSvein HykkerudSørlendingen kommer opprinnelig fra Kristiansand, er 49 år gammel og har samboer og tre voksne barn. Han har arbeidet i videregående skole siden 1994, sist som skoleleder med ansvar for både studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram på Lillesand videregående skole (tidligere Møglestu), med IKT, matematikk og samfunnsfag som «sine» fag. Med bakgrunn også som IKT-koordinator, er han godt rustet for den digitale utviklingen i skolen, en utvikling koronasituasjonen har vist viktigheten av og satt skikkelig fart på.

 – Den endringskompetansen vi har sett de siste ukene vil komme godt med i arbeidet med fagfornyelse og nye IKT-systemer, og jeg gleder meg til å bli med i dette arbeidet som rektor ved Malakoff og en del av Viken-skolen, sier Hykkerud.

Svein Hykkerud tiltrer ved Malakoff i august 2020.

– Han har bred ledererfaring og gjorde et solid inntrykk på intervjuet, sier områdedirektør i Viken fylkeskommune, Hilde Karin Kløvfjell. Hun gleder seg til videre samarbeid med Svein Hykkerud.

Mari Tønsberg, Rælingen videregående skole

– Jeg oppfattes gjerne som en skoleleder som er tydelig på at elevene skal oppnå både faglig og sosial læring i skolen, sier 57 år gamle Mari Tønsberg, som starter som ny rektor på Rælingen videregående skole fra skolestart i august.

Mari Tønsberg - Klikk for stort bildeMari Tønsberg– Mitt hovedmål som rektor ved Rælingen videregående skole er å samarbeide med elever, ansatte, foresatte og ulike aktører i nærmiljøet om å skape en skole som elever både innenfor og utenfor lokalmiljøet vil ha som sitt førstevalg. De beste ambassadørene for en skole er elevene selv, og jeg har en stor ambisjon om å legge til rette for et læringsmiljø som både elever, lærere og ledelse kan være stolte av.

Mari Tønsberg har bakgrunnen sin fra filologiske fag, og har jobbet i skolen i 35 år, de siste årene som avdelingsleder for norsk ved Oslo katedralskole og assisterende rektor ved Eikeli videregående skole i Bærum.

– Som mangeårig norsk- og språklærer har jeg alltid vært opptatt av å styrke elevenes muntlige og skriftlige ferdigheter for å øke deres kompetanse generelt. Det har vært viktig viktig for meg å gi elevene de verktøyene de trenger både for å lære og for å vise det de kan.

Tønsberg brenner for at elevenes egen stemme skal bli hørt i læringsarbeidet.

– Dette blir nå understreket i de nye læreplanene som innføres fra høsten. Det viktigste i skolen handler om å skape et læringsmiljø hvor elevene kan sette seg mål for egen læring og om hvordan man kan støtte dem i å nå sine mål. Elevenes medvirkningsperspektiv er noe jeg vil ta med meg til Rælingen og Viken, sier Mari Tønsberg, som tidligere også har drevet med internasjonaliseringsprosjekter sammen med elever og lærere på skoler og institusjoner i ulike land.

Områdedirektør i Viken fylkeskommune, Erik Heier, er glad for å få en rektor med bred og lang skolelederbakgrunn.

Geir Lindblad, Rud videregående skole

– Jeg brenner for yrkes- og fagopplæring og at vi skal få med alle elever. Og jeg liker å se på skolen som en hel organisasjon, der alle har et like stort ansvar for elevene og for at de skal lykkes med sitt valg.

Geir Lindblad - Klikk for stort bildeGeir Lindblad Den nye rektoren på Rud videregående skole, Geir Lindblad, er 54 år og har en allsidig bakgrunn. Han er utdannet både tømrer og brannmann, og har vært ansvarlig for opplæringen i Oslo brann- og redningsetat. Han har fartstid fra Kjelle og Nes videregående skoler, og kommer til Rud etter seks år som rektor på Strømmen videregående skole.

– Jeg har et stort engasjement for fagutdanning og ønsker å videreføre det gode arbeidet som gjøres på Rud i dag. Samtidig skal vi innføre fagfornyelsen og se de muligheter som ligger i den med nye metoder å undervise på og gjennomføre opplæringen på, sier Lindblad, som vokste opp på Blaker, bor på Skøyen i Oslo, og tilbringer det meste av fritiden på hytta og gjerne på en fjelltur. Han liker å holde seg i form, sommer som vinter.

– Nå gleder jeg meg til å starte på Rud. Samtidig vil jeg savne alle de gode kollegaene som jeg har jobbet sammen med på Strømmen.

– Geir Lindblad var, med sine ni års erfaring som rektor, mastergrad i både skoleledelse og yrkespedagogikk og inngående kunnskap om yrkesfag, den best kvalifiserte søkeren til rektorstillingen på Rud, sier områdedirektør i Viken fylkeskommune, Guri Færder.

– Han har også sagt at han ser fram til utbyggingen av Rud videregående skole og arbeidet med å etablere en moderne yrkes- og kulturarena. Det lover godt, sier Guri Færder.

Per Grahn, Sørumsand videregående skole

– Som rektor er jeg opptatt av at Sørumsand videregående skole skal være en skole for alle elever. Vi skal bidra til at alle elevene får de beste muligheter til å få en utdanning – uavhengig av bakgrunn, sier Per Grahn, nyslått rektor på Sørumsand videregående skole.

Per Grahn - Klikk for stort bildePer GrahnHan er imidlertid ikke ukjent med rollen som skoleleder. Han har tidligere vært rektor på Nes og på Kjelle videregående skole i 11 år. De siste tre årene har Grahn, som er utdannet allmennlærer, faglærer i kroppsøving, spesialpedagog og har hovedfag i yrkespedagogikk, vært avdelingsleder og assisterende rektor på Sørumsand. Han startet imidlertid yrkeskarrieren som miljøarbeider på Kjelle før han ble lærer og etter hvert utviklingsleder på samme skole.

– Jeg ser fram til å arbeide med å ta i bruk fagfornyelsen. Innholdet i de nye fagspesifikke læreplanene er spennende, og den overordnede delen har tydelige verdier og en tydelig satsing på profesjonsutvikling, sier Grahn.

Områdedirektør i Viken fylkeskommune, Lene Jensen, sier de har valgt en skoleleder som både kan drive skole og som kjenner Sørumsand godt.

– Han har solid skoleledererfaring og har de siste årene i stor grad bidratt til å utvikle opplæringen for elevene på Sørumsand. Han har også erfaring som prosjektleder og utviklingsleder i tidligere Akershus fylkeskommune.

Hege Britt Johnsen, Ski videregående skole

Hege Britt Johnsen (50) er fra Fredrikstad, men har bodd på Nesodden i 20 år. Hun tiltrer som rektor på Ski videregående skole i august, og brenner for skolen som en arena for menneskelig vekst og læring.

Hege Britt Johnsen - Klikk for stort bildeHege Britt Johnsen– Den veksten kommer gjennom økt mestring og økt tilhørighet for elevene våre, og gjennom faglig samarbeid i kollegiet. Å skape gode klassemiljøer som fremmer nysgjerrighet og lærelyst er en spennende og utfordrende jobb som et lærerkollegium må gjøre sammen, sier den nyslåtte rektoren, som kommer fra stillingen som rektor og utdanningsdirektør for NKI-selskapene. NKI er en kombinert nett- og stedsbasert skole som tilbyr fagskole, videregående skole og kurs.

– Jeg ønsker at vi skal vise elevene hvordan fagene henger sammen, men også se dem i sammenheng med yrkeslivet og videre studier. Fagfornyelsen blir derfor viktig, sier Johnsen, som er utdannet kjemiker/materialviter. Etter en periode som forskningsrådsstipendiat, har hun jobbet i skolen siden 2000, blant annet som assisterende rektor på Bjerke videregående skole i Oslo og rektor på Frogn videregående skole i Akershus.

– Hege Britt Johnsen har bred ledererfaring og har vært rektor før. Jeg har vært lederen hennes og vet hva hun står for, sier områdedirektør i Viken fylkeskommune, Hilde Karin Kløvfjell, som gleder seg over å kunne ønske den nye rektoren tilbake til fylkeskommunen.

– Jeg gleder meg til å bli kjent med lærerstaben, skolen og elevene, sier Johnsen spent.

Lani Lunde, Veiledningssenteret i Lillestrøm

Lani Lunde (50) har vært rektor på Stav ungdomsskole i Lillestrøm, og blir ny leder på Veiledningssenteret i Lillestrøm fra 15. august.

Lani Lunde - Klikk for stort bildeLani Lunde– Jeg er opptatt av at alle ungdommer skal få et godt og likeverdig opplæringstilbud, sier Lunde.

– Dette var bakgrunnen for at jeg søkte på stillingen. Lunde forteller at hun, ved siden av å jobbe som lærer i mange år, har ledet et prosjekt for å forhindre frafall i videregående skole på Nedre Romerike.

– Dersom jeg kan bidra til at ungdommer i enda større grad får den oppfølgingen, veiledningen og støtten de trenger for å fullføre videregående skole, så er jeg godt fornøyd. Veiledningssenteret har mye kompetanse og stort potensial i arbeidet med å ivareta ungdommenes videre utdanningsvalg og bidra til at de klarer å finne sin karrierevei, og etter hvert et yrke de trives med.

Ifølge områdedirektør i Viken, Erik Heier, har Lani Lunde lang ledererfaring og kjenner fagfeltet til et veiledningssenter. – Dette tror jeg blir et spennende samarbeid, sier han.

Lani Lunde er gift, bosatt i Fetsund og har fem voksne barn og en liten hund – og hun liker å være i aktivitet. 

– Jeg ser frem til et tett og godt samarbeid med alle som arbeider i de ulike tjenestene på senteret, alle brukerne av senteret og alle andre naturlige samarbeidspartnere. Dette blir spennende og gøy!

Se også

Til toppen