Nye trusler til skoler på Østlandet

Flere skoler på Østlandsområdet har i dag mottatt trusselmeldinger på sosiale medier, spesielt på skolens facebook-sider. Det gjelder også noen  av våre skoler i Viken. 

De skolene dette gjelder, har lagt ut melding om det på sin nettside. Vi er i løpende dialog med politiet, som har kommet med følgende status:

«Skoler rundt hele Østlandet har fått samme melding på skolens fcebook-sider. Trusselen er vurdert til å være ikke reell, da den har gått til svært mange skoler. Politiet vil være innom alle skoler, slik som i forrige uke.»

Etter anbefaling fra politiet er det normal skoledrift på alle skolene.

Til toppen