Nytenking ga midler til kompetanseheving

Industridesign-selskapet Eker Design i Fredrikstad tenkte nytt da koronaen rammet. Nå får de støtte fra Viken fylkeskommune til å satse på utvikling av medisinsk teknisk utstyr.

Menn og damer står rundt et bord og jobber med ulike figurer - Klikk for stort bildeNY KOMPETANSE: Ansatte i Eker Design skal nå få ny kompetanse for å hevde seg på et nytt marked. Eker Design

Da koronaen kom ønsket Fredrikstad-selskapet Eker Design å styrke seg i markedet for medisinske produkter og helseteknologi. Nå mottar selskapet to millioner kroner i støtte fra Viken fylkeskommune for å heve ansattes kompetanse på området.  

– Dette er en støtte vi er svært glade for, og som bidrar til at vi kan gi en større del av våre ansatte ny kunnskap om et marked vi skal satse mer på, sier chief operating officer Victor Rosenvinge i Eker Design.

Fikk det tøft

Selskapet, som holder til i Torsnes utenfor Fredrikstad, har gjennom flere år markert seg sterkt som leverandør av industridesign. 

Men i likhet med store deler av næringslivet, fikk også Eker Design det tøft i fjor vår da koronaen rammet verden. Flere kunder satte prosjekter på vent, og i en kort periode var flere ansatte permittert.  

Fremskyndet planene 

Ledelsen tok grep, og med gode erfaringer fra markedet for medisinsk utstyr og helseteknologi – det som kalles medtech – startet de arbeidet med å forberede for kompetanseheving innenfor dette segmentet.   

Gjennom selskapet Epiguard har Eker Design hatt en ledende rolle i utviklingen av medisinsk isolasjons- og transportutstyr. Her har spesielt EpiShuttle, en kuvøse for transport av smittefarlige pasienter, fått mye oppmerksomhet det siste året.  

Mann med sort vest - Klikk for stort bildeGLAD FOR VIKEN-STØTTE: Victor Rosenvinge. Eker Design

– Dette var et marked vi uansett ønsket å videreutvikle oss innenfor, men det er nok riktig å si at koronaen framskyndet disse planene, forklarer Rosenvinge.  
 
For nå ønsker ledelsen seg å styrke satsingen på medtech-produkter ytterligere. Og det innebærer at ansatte i selskapet trenger kompetanseheving, kursing og nye systemer å jobbe i. 

Målet er å bli sertifisert leverandør av tjenester til eksisterende og nye aktører i Medtech-bransjen. 

Imponert fylkesråd 

Til satsingen mottar nå Eker Design to millioner kroner i støtte fra Viken fylkeskommune, over tilskuddsordningen Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring for bedrifter (BIO).  

IMPONERT: Johan Edvard Grimstad Morten Brakestad

Fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad mener måten Eker Design har jobbet på i krevende tider er et eksempel til etterfølgelse.  

– Jeg lar meg imponere over denne måten å kaste seg rundt på, og snu en krevende situasjon til noe spennende og viktig. Dette er akkurat slik tilskuddsordningen er ment brukt. 

– Når Eker Design nå satser tungt i et marked i utvikling, er det vinn-vinn-situasjon for både medtech-bransjen selv, næringsliv og innbyggere, sier fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad.   

Ny tildeling våren 2021

Totalt i 2020 har Viken fylkeskommune tildelt nærmere 60 millioner kroner fordelt på 137 bedrifter over hele fylket. 

Neste tildelingsrunde kommer i løpet av våren 2021.