Nytt stortingsflertall – prosess for Viken

Stortingsvalget 2021 har gitt et nytt flertall på Stortinget.

Stortingsbygget i Oslo - Klikk for stort bilde Stortinget  

Fylkesinndelingen har vært viet oppmerksomhet i valgkampen. I Viken fylkesråds plattform står det at «Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken».

-Jeg vil orientere fylkestinget om videre prosess i fylkestingets møte 22. september. For meg er det viktig å understreke at prosessen skal være grundig og ryddig, slik at fylkestingets medlemmer får et best mulig grunnlag for videre diskusjon og beslutning, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

En utredning vil foregå administrativt, og fylkesrådet vil legge fram saken for fylkestinget. Fylkesrådsleder vil bestille saken etter at en ny regjeringsplattform er fremforhandlet. Det skal sikres bred medvirkning fra tillitsvalgte, kommuner og andre samarbeidspartnere.

Det er fylkesrådets ansvar at alle saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og fylkestinget som har initiativretten i en eventuell søknad om fylkesdeling. En slik sak vil trolig være klar for behandling i fylkestinget i februar 2022.

Se valgresultatene på valg.no

Til toppen