OECD-kompetanse blir viktig for Viken

Viken har fått en viktig rolle av OECD i verdens dugnad for å nå FNs bærekraftsmål. Nylig møtte nyslått fylkesrådsleder Tonje Brenna en delegasjon fra OECD på Viken-besøk. 

Fylkesrådsleder Tonje Brenna hilser på deltakerne i rundebordskonferansen om bærekraftsmålene. - Klikk for stort bildeGODT MØTE: Fylkesrådsleder Tonje Brenna hilser på deltakerne i rundebordskonferansen om bærekraftsmålene. Pål B. Vikesland

Det skjedde under OECDs (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) andre kartleggingsbesøk til Viken, som ble gjennomført i Oslo 29.- og 31. oktober.

Fylkesrådsleder Tonje Brenna åpnet samlingen, og understreket blant annet nytten av å trekke på OECDs kompetanse når Viken skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for utviklingen i det nye fylket.

Verdens felles arbeidsplan

OECD har etablert et utviklingsprosjekt for å støtte byer og regioner som arbeider for å nå FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Agendaen ble vedtatt av alle FN sine medlemsland i 2015, og består av 17 overordnede mål for en bærekraftig utvikling.

I dette arbeidet er som kjent Viken valgt ut som en av ni pilotregioner i verden.

Møtte Viken-ledere

Det var lagt opp til et travelt og innholdsrikt program i løpet av OECDs tre dager lange besøk. De fikk møte representanter fra både kommuner, organisasjoner, næringsliv og departementene.

I tillegg ble det selvfølgelig flere møter med administrative og politiske ledere i Viken, samt flere ungdomspolitikere fra den nye fylkeskommunen.

OECD-delegasjonen møtte Viken-politikere og ungdomspolitikere til diskusjon.  - Klikk for stort bildeVIKTIG SAMARBEID: OECD-delegasjonen møtte Viken-politikere og ungdomspolitikere til diskusjon. På bildet ser vi fra venstre: Stefano Marta OECD, Ingjerd Erika Eid Skjerven, BUFT, Malthe Helgren, BUFT, stabssjef Anne Sandum, fylkesordfører Roger Ryberg, Aziza Akhmouch, OECD og Antonio Canamscatala, OECD Pål B. Vikesland

Til toppen