Offisiell åpning: Nye Eikeli videregående har plass til 300 flere elever

Tirsdag 15. november åpnet Ekeli videregående skole i ny drakt. Med det nye skolebygget er man bedre rustet for fremtidens elevvekst.

Trebygg med snuplass og gress i forgrunnen. Skilt fra Viken fylkeskommune.  - Klikk for stort bildeDet nye bygget ved Eikeli VGS. Mats Bakken, PEAB

– Det er en stor ære for meg å kunne delta på, og innvie, nye Eikeli videregående skole. Eikeli videregående skole, slik den fremstår i sitt nye bygg, stimulerer elevenes lyst til å lære, og vektlegger og ser hele mennesket, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Heidi Westby Nyhus (Ap).

Tre kvinner smiler sammen i en kantine.  - Klikk for stort bildeOrdfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog, rektor ved Eikeli vgs. Ellen Bruun Råum og fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken Heidi W. Nyhus. Hilde Marie Fjære, Viken fylkeskommune.

Byggeprosjektet ble vedtatt i 2017 og innebærer både totalrenovering av eksisterende bygg og et nybygg på 4500 kvadratmeter. Slik kan skolen øke elevkapasiteten sin med nærmere 300 elever.

Må møte elevvekst

Både tidligere Akershus og i Viken fylkeskommune har det vært en stor elevvekst. Det er forventet at denne veksten fortsetter når nye Akershus etableres fra januar 2024.  

– Det er et privilegium å være i vekst, samtidig som det utfordrer oss veldig når det gjelder å få plass til alle elevene. Utbygging av Eikeli videregående skole er et viktig bidrag for å løse dette behovet, og blir et kraftsentrum i østre Bærum, sier Nyhus.

Men det var ikke bare elevveksten som lå til grunn for oppgraderingen.

Ekeli videregående skole var også en av få skoler i daværende Akershus fylkeskommune som ikke var universelt utformet. Derfor var det viktig å iverksette tiltak for å utbedre også dette.

Bærekraftig bygget

Ung jente synger. Middelaldrende mann spiller gitar i bakgrunnen.  - Klikk for stort bildeErica Frelsøy Aune fra musikk, dans og drama ved Rud vgs. underholdt på åpningen. Hilde Marie Fjære, Viken fylkeskommune.

I hele prosjektet er det lagt vekt på bærekraft. Det har vært viktig å kunne gjenbruke så mye som mulig av eksisterende bygningsmasse, og den gamle gymsalen er for eksempel bygget om til kantine og gruppeauditorie.

– Vi har beholdt og rehabilitert eksisterende bebyggelse, og transformert bygget slik at det i dag fremstår framtidsrettet. 

– Rehabilitering og modernisering er et svært godt eksempel på at gjenbruk av bygninger kan gi både spennende løsninger og stimulere til nytenkning, sier Nyhus.

Utbygging av Eikeli videregående skole er også fylkeskommunens første godkjente FutureBuilt-prosjekt.

Prosjektets mål er 50 % reduksjon av klimagassutslipp gjennom bruk av solceller, klimaeffektive materialer som trekonstruksjoner, lavkarbonbetong og gjenbrukstegl.

Ny idrettshall til Bærum kommune

Oversiktsbilde fra idrettshall der en gruppe ungdommer er i aktivitet. I bakgrunnen skimtes et treningsstudio.  - Klikk for stort bildeDen nye flerbrukshallen på Eikeli vgs. Hilde Marie Fjære, Viken fylkeskommune.

Ved utbygginger av skoler har fylkeskommunen også en rolle som samfunnsutvikler.  

– Vi skal blant annet bidra til by- og stedsutvikling, ha ambisiøse miljømål, bygge arealeffektive bygg, samarbeide med kommunene og bygge idrettshaller i spleiselag, til det beste for innbyggerne, sier Nyhus.

Bærum kommune hadde behov for en ny idrettshall, og inngikk en avtale med fylkeskommunen om å innlemme denne i skolebygget.

– Det er gledelig at flerbrukshallen er tatt så godt imot både av elever, lærere og ikke minst nærmiljøet. Den har vært et spleiselag hvor kommunen har bidratt med 32,2 millioner, og er et viktig tilskudd til idretten i Bærum, sier ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog (H).

Velfungerende samarbeid

Det var Akershus fylkeskommune som i sin tid tok initiativ til samarbeidet. Kommunen var positiv, og utbyggingen er et spleiselag der utgiftene er fordelt etter brukstid i bygget.

Utendørs trapp med mange avsatser. På avsatsene er det trapper. Bygg på hver side av trappen. En bro mellom byggene og en fotballbane i bakgrunnen.  - Klikk for stort bildeFlotte utearealer på Eikeli vgs. Hilde Marie Fjære, Viken fylkeskommune.

– Samarbeid på tvers av forvaltningsnivå er en god samfunnsøkonomisk modell, og en vinn- vinn situasjon for partene. Jeg vil takke ordfører og Bærum kommune for et meget godt samarbeid om dette prosjektet, både i planleggings-, gjennomførings- og nå i driftsfasen, sier fylkesråd Nyhus.

Det er PEAB som har stått for utbyggingsprosjektet. Arkitekt i prosjektet har vært Nordic — Office of Architecture og KOHT Arkitekter.

Norconsult har fungert som rådgivere og GK har vært totalteknisk underleverandør.