Ønsker fem nye fredningsområder for hummer i Viken

Fiskeridirektoratet vil snevre inn foreslåtte fredningsområder for hummer i Viken fylke. Det er kortsiktig tankegang som ikke verner hummerbestanden godt nok, mener fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim i Viken fylkeskommune.  

Klikk for stort bildeVIL FREDE: De blir store og flotte hummerne utenfor Hvaler. Nå vil fylkesråd Anne Beathe Tvinnereim jobbe for at fredningsområdene for hummer utvides i Viken. Her er hun på befaring 30. juni. Pål Vikesland, Viken fylkeskommune   

- Vi må ta et krafttak nå for å få opp bestanden av hummer i Oslofjorden, sier fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim i Viken fylkeskommune.

Hvor store skal fredningsområdene for hummer være? Det er kjernespørsmålet i høringsrunden som nå gjennomføres av Fiskeridirektoratet.

30. juni var Tvinnereim del av en Viken-delegasjon på befaring ved Kvernskjær på Hvaler - et av fredningsområdene for hummer i Viken i dag. Også nasjonalparkforvalter Monika Olsen ved Ytre Hvaler Nasjonalpark og Havforskningsinstituttets Even Moland var blant deltakerne på turen.  Her ble det tatt opp hummer i forskningsøyemed, men går det som Tvinnereim ønsker skal hummeren som befinner seg her få utvidet vern i årene framover.

Stor tilbakegang av hummerbestanden

I dag er det to bevaringsområder for hummer i Viken, ett på Kvernskjær på Hvaler og ett ved Nesoddtangen.

I 2019 anbefalte Østfold fylkeskommune, på Fiskeridirektoratets oppfordring, at det opprettes fire bevaringsområder for hummer i tidligere Østfold. Disse områdene var:

  • Kvernskjær i Hvaler på om lag 4,5 km2 (utviding av dagens område)
  • Heia i Hvaler på om lag 7,1 km2
  • Rauerfjorden i Fredrikstad på om lag 8,4 km2
  • Mossesundet i Moss på om lag 6.9 kilometer

Bakgrunnen for direktoratets forespørsel var den betydelige tilbakegangen som er dokumentert i hummerbestandene i denne delen av regionen siden 1960-tallet.

Klikk for stort bildeSTOR: Denne ble tatt opp i forskningsøyemed 30. juni. Nylig har Fiskeridirektoratet sendt ut forslag til fredningsområder i Viken. Her foreslås det altså å snevre inn på flere av områdene som Østfold fylkeskommune foreslo i fjor høst. I et alternativ foreslås det også kun to fredningsområder.

Innsnevringene begrunnes blant annet med at en da unngår å frede arealer hvor det er fiskeriinteresser. Disse begrunnelsene reagerer Tvinnereim på.

- Det er vanskelig å tenke seg viktige yngle- og oppvekstområder for hummer hvor det ikke er fiskeriinteresser. Men å utelukkende basere seg på kortsiktige fiskeriinteresser, løser ikke utfordringene vi skal løse. Her baserer Fiskeridirektoratet sine forslag på særmøter med Fiskarlaget, etter at kommunene og fylkeskommunen har gjort sine avveininger og hatt sine politiske prosesser. Prosessen har vært uryddig, noe som nå gjenspeiles i innholdet i forslagene, sier Tvinnereim.

- Mer fredning bedre på lengre sikt

Fylkesrådet i Viken har nå vedtatt å støtte de opprinnelige forslagene fra Østfold fylkeskommune, samt Vestby kommune som foreslår å frede et område på rundt 2 kvadratkilometer ved Sonsbukta.

Fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim mener hummerfredningen må ses i et langsiktig perspektiv.  

- Selv om fangstforbud i fredningsområdene på kort sikt vil være negativt for fiskeriinteressene, vil fredningene også medføre bedre rekruttering og bedre fangst av hummer på lengre sikt i nærliggende områder. Fredningene vil medføre større mulighet for at hummerbestandene i Oslofjorden kan gjenoppbygges og bevares, sier Tvinnereim.

PS! For ordens skyld: Alle hummerne som ble tatt opp på befaringen ble sluppet ut igjen. 

Klikk for stort bildeHavforskningsinstituttets Even Moland og fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim på befaring ved Kvernskjær på Hvaler. Området er fredningsområde for hummeren i dag.   

Til toppen